Hùng Dương: Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản

09 Tháng Năm 20178:16 CH(Xem: 2308)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  10  MAY  2017


Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản trên kinh nước đen

https://www.youtube.com/watch?v=5_87u_M579A


Duongdinhhung


Preview YouTube video Ánh Đèn Phật Đản chiếu kinh nước Đen ... by Duongdinhhung


image051

08 Tháng Tư 2018(Xem: 1984)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 2098)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 2421)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 2465)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2006)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2118)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2378)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2034)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 2521)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 2270)