Phạm Bá Hân: Mai vàng nở trên đất Mỹ

18 Tháng Giêng 20186:33 CH(Xem: 4204)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 15 JAN  2018


Phạm Bá Hân: Mai vàng nở trên đất Mỹ


image083


https://youtu.be/5UpVDrV7JOc


Phóng sự: Phạm Bá Hân thực hiện


Preview YouTube video Hoa Mai VN Tren Dat My


image084

10 Tháng Tư 2020(Xem: 2071)
18 Tháng Ba 2020(Xem: 2140)
21 Tháng Giêng 2020(Xem: 2067)
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 2336)