Hoa Vạn Thọ

08 Tháng Hai 20187:55 CH(Xem: 2440)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  SÁU 09 FEB  2018


nghe bài thơ hoa Vạn Thọ ... để nhủ lòng tri ân...


qua giọng ngâm Đài Trang & Đoàn Yên Linh...


https://www.youtube.com/watch?v=nQpyBZBQr48


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video thơ Hoa Vạn Thọ - Đan Linh - Đoàn Yên Linh ... by Duongdinhhung

image074
21 Tháng Giêng 2020(Xem: 75)
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 235)
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 390)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 491)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 513)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 1224)