Hoa Vạn Thọ

08 Tháng Hai 20187:55 CH(Xem: 1421)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  SÁU 09 FEB  2018


nghe bài thơ hoa Vạn Thọ ... để nhủ lòng tri ân...


qua giọng ngâm Đài Trang & Đoàn Yên Linh...


https://www.youtube.com/watch?v=nQpyBZBQr48


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video thơ Hoa Vạn Thọ - Đan Linh - Đoàn Yên Linh ... by Duongdinhhung

image074
05 Tháng Tư 2019(Xem: 173)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 456)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 529)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 691)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 638)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 527)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 582)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 620)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 674)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1460)