Hoa Vạn Thọ

08 Tháng Hai 20187:55 CH(Xem: 1217)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  SÁU 09 FEB  2018


nghe bài thơ hoa Vạn Thọ ... để nhủ lòng tri ân...


qua giọng ngâm Đài Trang & Đoàn Yên Linh...


https://www.youtube.com/watch?v=nQpyBZBQr48


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video thơ Hoa Vạn Thọ - Đan Linh - Đoàn Yên Linh ... by Duongdinhhung

image074
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 196)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 208)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 407)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 376)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 316)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 348)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 412)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 462)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1275)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 767)