Điệu Valse buồn

07 Tháng Giêng 20195:14 SA(Xem: 587)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 07 JAN 2019


Điệu Valse buồn


Thơ Hồng Thúy, nhạc Phạm Mạnh Cương, ca sỹ Ngọc Mỹ, hòa âm Đỗ Hải, PPS Hùng Đặng


 image060


https://www.youtube.com/watch?v=Owx0oJIXjeM

24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1106)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1169)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1321)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1190)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1445)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 1264)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 1294)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 1212)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 1273)