Điệu Valse buồn

07 Tháng Giêng 20195:14 SA(Xem: 246)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 07 JAN 2019


Điệu Valse buồn


Thơ Hồng Thúy, nhạc Phạm Mạnh Cương, ca sỹ Ngọc Mỹ, hòa âm Đỗ Hải, PPS Hùng Đặng


 image060


https://www.youtube.com/watch?v=Owx0oJIXjeM

28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1223)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 1082)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 1107)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 1055)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 1095)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 1212)