Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

25 Tháng Hai 20207:55 SA(Xem: 4561)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ BA 25 FEB 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Lê Diễm Chi Huệ


Tiếng thơ Hoa Vàng, Chương trình đặc biệt Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ


https://www.youtube.com/watch?v=O-SHZatN9lg&t=192s  


image020

19 Tháng Sáu 2019(Xem: 6661)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 6678)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 7168)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 7957)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 7397)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 7204)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 7230)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 7056)