Trống Cơm chống Covid-19

10 Tháng Tư 20209:50 SA(Xem: 5660)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ SÁU 10 APRIL 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Thùy Linh TL


04/4/2020


a new bi-lingual song on covid19


Trống Cơm chống Covid-19


image031

https://www.youtube.com/watch?v=Sh7skp8CMWE&feature=share&fbclid=IwAR08VM8rOFXpO03-cRHEXRVyzq3ntII0AaQUEuvpxixy-3qLrKYMGwndcKA
21 Tháng Giêng 2020(Xem: 5678)
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 5931)
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 6294)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 6268)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 6065)