Miền Trung tháng Mười: Sơn tinh lở núi, Thủy tinh bão cuồng, hàng triệu người đói rét

26 Tháng Mười 20207:39 SA(Xem: 5184)

VĂN HÓA ONLINE - BỘ ẢNH NHÂN VĂN - THỨ HAI 26 OCT 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Miền Trung tháng Mười: Sơn tinh lở núi, Thủy tinh bão cuồng, hàng triệu người đói rét


(Văn Hóa Online-California đang tiếp tục cập nhật những hình ảnh & tin tức do 5 cơn bão đồ xuống đầu đồng bào miền Trung VN) 


image004

28 Tháng Chín 2020(Xem: 5418)