Hội Thảo “Không Thể Quên”: Một Bước Quan Trọng Khác Cho Sức Mạnh Và Chữa Lành Cộng Đồng

26 Tháng Chín 202312:57 CH(Xem: 1667)

Hội Thảo “Không Thể Quên”: Một Bước Quan Trọng Khác Cho Sức Mạnh Và Chữa Lành Cộng Đồng

Như một nhân viên xã hội lâm sàng có bằng cấp, Paul Hoàng đã trực tiếp trải qua qua bệnh nhân của mình nhiều câu chuyện cá nhân đau lòng về sự đau khổ của họ trong thời kỳ dịch và sau dịch. Anh quyết định rằng việc điều trị một mình không đủ. Anh muốn thực hiện các biện pháp thiết thực để dạy cho người cao tuổi cách họ có thể bảo vệ và duy trì tình trạng tinh thần của họ. Paul chia sẻ mục tiêu của cuộc hội thảo này: "Vì người cao tuổi của chúng ta là không thể quên, bất kể họ ở gần hay xa về mặt tinh thần và thể chất, cuộc hội thảo mời gọi những người quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về vai trò cộng đồng của chúng ta trong việc hỗ trợ và chăm sóc người cao tuổi."

Bị thúc đẩy bởi sự quan tâm chân thành và động viên bởi mong muốn tối đa hóa sự giúp đỡ người cao tuổi của chúng ta bằng các công cụ phù hợp để họ có thể giữ thái độ cảnh giác và khỏe mạnh, Moving Forward Psychological Institute (MFPI) và VIETCARE đã đồng tổ chức Hội nghị Không thể quên vào tháng 8 năm 2023. Hội nghị không liên quan đến diễn thuyết hoặc thống kê, mà là về kỹ năng thực hành và đào tạo cho người tham dự thông qua một loạt các workshop.

Sau bữa sáng, hội nghị chính thức bắt đầu với Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành của MFPI chia sẻ động cơ đam mê của mình, tại sao cuộc hội thảo này cần thiết trong ngữ cảnh ngày nay với sự gia tăng của sự căm ghét và phân biệt đối xử với người cao tuổi, và hậu quả tinh thần.

Trong giờ nghỉ trưa, trường Âm nhạc AMS đã biểu diễn một phiên bản ca khúc "Không Thể Quên" tuyệt đẹp như một lời nhắc nhở gián tiếp đến người cao tuổi của chúng ta rằng họ quan trọng!

Các buổi đào tạo được dẫn dắt bởi các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý sức khỏe. Tiến sĩ Clayton Chau, người từng là giám đốc cơ quan cho Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam và từng là Quận Y tế trưởng đã thuyết trình chính về sức khỏe tinh thần sau dịch và dân số già và cung cấp quan điểm của mình về việc cùng nhau, chúng ta có thể cải thiện tiêu chuẩn sống cho người cao tuổi. Bài thuyết trình của tiến sĩ bao gồm trích dẫn nghiên cứu sâu sắc: "Họ đã có thể chứng minh những yếu tố nguy cơ chung là gì khi chúng ta quan sát những người mắc chứng sa sút trí tuệ.”

Jennifer Mower, giám đốc phát triển tại Chi nhánh Hội bệnh Alzheimer Quận Cam đã dẫn một workshop về "10 Dấu Hiệu Cảnh Báo Về Bệnh Alzheimer" và cách chúng ta có thể hiểu và chăm sóc người cao tuổi tốt hơn bằng cách biết những dấu hiệu này. Jim Kordenbrock từ Home Instead Franchise đã cung cấp một bản tóm tắt thực tế về việc chăm sóc người cao tuổi trong môi trường ngày nay, thiết lập kỳ vọng và hy vọng vào sự cải thiện trong tương lai. Anh nhấn mạnh về việc chăm sóc với phẩm giá. 

Paul Hoàng, tổng giám đốc và giám đốc điều hành của MFPI đã nói về một chủ đề nhạy cảm về tự tử và các thách thức về tâm lý khác trong số người cao tuổi người châu Á, một lĩnh vực mà anh có rất nhiều kinh nghiệm. Giáo dục và thông tin cho người cao tuổi là một trong những giải pháp chính của anh đối với vấn đề này.

Tiến sĩ Jimi Huh, giáo sư Khoa Học Nghiên cứu tại Trường Y Khoa Keck, Đại học Nam California, đã dẫn bài giảng về công bằng sức khỏe. Cô đã thảo luận về các chiến lược ứng phó văn hóa đối với các nhóm thiểu số trước áp lực xã hội. 

Hội nghị diễn ra trong một môi trường ấm áp và chu đáo, với các nhà tài trợ và người ủng hộ được sắp xếp theo cấu trúc bao quanh những người tham dự. VAAMA cũng là một trong số họ. Sắp xếp hình tròn này mang ý nghĩa về sự quan tâm và hỗ trợ mà cộng đồn đang dành cho vấn đề quan trọng này.

Unforgettable Conference: Another Crucial Step Toward Community Empowerment and Healing
IMG_1977

As a licensed clinical social worker, Paul Hoang encountered firsthand through his patients the many heartbreaking personal stories of their sufferings during and post-pandemic. He decided that treatments alone weren’t good enough. He wanted to take practical actions to teach elders the many ways they can keep themselves safe and sane. Paul shared the goal of this conference: “Since our elderly are unforgettable, no matter near or far mentally and physically they may be, this conference invites those interested in learning more about our communal role in elderly support and care.” 

Prompted by genuine care and motivated by the utmost desire to help empower our seniors with the right tools to stay alert and healthy, Moving Forward Psychological Institute (MFPI) and VIETCARE co-hosted the Unforgettable Conference in August of 2023. The conference wasn’t about speeches or statistics, but about practical skills and training for the attendees through a series of workshops. 

After breakfast, the conference officially commenced with the President and CEO of MFPI sharing his passionate motive why this conference was necessary in today’s context of rising elderly hate and discrimination, and the mental consequences. 

During the lunch break, AMS Music School performed a beautiful singing rendition of the song “Unforgettable” as an indirect reminder to our elders that they matter! 

The workshops were anchored by professionals in the field of mental health. Dr. Clayton Chau, former agency director for the Orange County Health Care Agency and former County Health Officer gave his keynote speech about post-pandemic mental health and the aging population and provided his insights on how together, we can improve the standards of living for elders. His presentation included insightful research: “They were able to demonstrate that when you look at those people who developed dementia, what were the common risk factors.” 

Jennifer Mower, Director of Development at Alzheimer’s Association Orange County Chapter led a workshop on “10 Warning Signs of Alzheimer’s”, and how we can better understand and care for our elders by knowing these signs. Jim Kordenbrock from Home Instead Franchise provided a realistic synopsis of caregiving in today’s environment, setting expectations and hopes for further improvements in the future. He stressed caregiving with dignity. 

Paul Hoang, President and CEO of MFPI touched upon the sensitive topic of suicide and other mental health challenges among Asian older adults, an area he has a lot of experience. Educating and keeping the elders informed are among his key solutions to this imminent issue. 

Dr. Jimi Huh, Associate Professor of Research at Keck School of Medicine, University of Southern California, led a lecture on health equity. She discussed cultural coping strategies for minoritized populations against societal stressors. 

The conference was led in a warm and caring environment, with sponsors and supporters surrounding the attendees. VAAMA was among them. This circular arrangement was symbolic of the care and support the community, through these organizations, are devoting to this important matter.