Remarks by President Biden and General Secretary Nguyễn Phú Trọng of the Communist Party of Vietnam in Joint Press Statements; Remarks by President Biden in a Press Conference

16 Tháng Chín 20239:28 SA(Xem: 371)

VĂN HÓA ONLINE – TÀI LIỆU – THỨ BẨY 16 SEP 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Remarks by President Biden and General Secretary Nguyễn Phú Trọng of the Communist Party of Vietnam in Joint Press Statements; Remarks by President Biden in a Press Conference


https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/09/10/remarks-by-president-biden-and-general-secretary-nguyen-phu-trong-of-the-communist-party-of-vietnam-in-joint-press-statements/


image013Ảnh trên: TT Joe Biden và Tbt Nguyễn Phú Trọng phát biểu về Tuyên bố chung 2023 tại Trụ sở đảng CsVN, Hà Nội chiều 10/9/2023. Ảnh dưới: Ảnh trên: TT Joe Biden họp báo tại khách sạn Marriott Hotel Hà Nội chiều tối 10/9/2023 (9:34 PM). Getty Images


Central Office of Communist Party of Vietnam, Hanoi, Vietnam


6:33 P.M. ICT


GENERAL SECRETARY TRỌNG: (As interpreted.) Your Honorable Joe Biden, President of the United States of America, distinguished delegates, on behalf of the leaders of the party, state, and people of Vietnam, I’d like to extend my warmest welcome to his Honorable President Joe Biden, who has great affection for the country and people of Vietnam, and for his various contributions to the strengthening of the friendship and cooperation between Vietnam and the U.S. in different capacities.


His visit to Vietnam on this occasion is of great significance, for it coincides with the celebration of the 10th anniversary of the Comprehensive Partnership between the two countries.


I always recall the fond memories of his cordial reception and warm welcome and that of the American — the U.S. government, as well of the affection of the American people during my visit to the U.S. in July 2015. Most notably, I always recall the very sincere and interesting discussion between myself and President Biden during this visit.


I’d also like to thank him for his letter in June this year to invite me to visit the U.S. again, which has regrettably not been arranged.


In an air of friendship, equality, understanding, and mutual respect, President Biden and I held very extensive and fruitful bilateral talks in the capital city of Hanoi. The two sides agreed that over the past years, the Vietnam-U.S. ties have enjoyed — have grown by leaps and bounds in a very substantive and effective manner since the normalization of relations and following the establishment of the Comprehensive Partnership.


On this occasion, on behalf of the people of Vietnam, I’d like to extend my thanks — my greetings and thanks to organizations and individuals in the U.S. for their contributions to the strengthening of the friendship and cooperation between our two countries.


On this basis, for the interests of the two peoples and in line with the aspiration to further bolster cooperation for peace, cooperation, and sustainable development in a new context, President Biden and I represented the two countries to adopt the joint leader statement to elevate the Vietnam-U.S. ties to a Comprehensive Strategic Partnership for peace, cooperation, and sustainable development. (Applause.)


This is the most important aspect of this visit. That says it all. This partnership shall continue to be built upon the basis of the full respect for the fundamental principles guiding our bilateral ties thus far. These include respect for the U.N. Charter, international law, and each other’s political system, independence, sovereignty, and territorial integrity.


Vietnam also underscores the fact that mutual understanding of each other’s relevant situation, respect for each other’s legitimate interest, and non-interference in each other’s domestic affairs are fundamental factors with great significance in our bilateral relations and in international relations as a whole.


Vietnam highly appreciates and attaches importance to the U.S. reiteration of its support for a strong, independent, resilient, and prosperous Vietnam.


The items of this new partnership are built upon existing cooperation items between the two countries and elevate it to a new height through the strengthening of economic trade and investment cooperation with innovation serving as the basis, the core, and the driver for our bilateral ties.


Other pillars include strengthening scientific and technological cooperation, serving as a breakthrough for the Vietnam-U.S. Comprehensive Strategic Partnership for peace, cooperation, and sustainable development.


In the time to come, relevant authorities from both countries will work closely in effectively implementing these agreements, and only then can we say that we have achieved success. These are only initial success, even if they are a great beginning, laying the foundation for our steps forward.


Vietnam will continue to strengthen its ties with U.S. and others international partners in the spirit outlined by President Ho Chi Minh after Vietnam reclaimed its independence. That is, Vietnam wishes to be a friend with all countries.


For the U.S., President — President Ho Chi Minh affirmed Vietnam’s full independence and affirmed that Vietnam stands ready to engage in full cooperation with the U.S. This independence and this cooperation will benefit the entire world.


We are well aware that in the many years afterwards, the people of Vietnam have had to endure arduous struggles to safeguard its independence and reunification.


The 13th National Party Congress also identified the guidelines to further deepen and strengthen its bilateral relations under the foreign — consistent foreign policy of independence, self-reliance, peace, friendship, cooperation, development, multilateralization, and diversification of external relations.


Vietnam is a friend, a reliable partner, and an active and responsible member of the international community.


President Joe Biden and I have provided each other with information on the situation in each country and expressed the appreciation for the efforts and outcomes achieved thus far, be it in terms of social economic development in each country.


Regarding complicated developments in international conflicts, Vietnam hopes that parties concerned will engage in dialogue and peacefully settle disputes on the basis of respect for fundamental principles of international law and the U.N. Charter.


I do hope that through this important and meaningful visit, Mr. President, his delegates, and all distinguished guests present here will have an opportunity to experience firsthand a reformed Vietnam with a robust growth, a longstanding history and culture, and a people that is hospitable, friendly, and a peace-loving nation.


I am confident that this visit to Vietnam by President Joe Biden will be a great success.


I wish you, Mr. President, greater successes. And I wish you, your distinguished delegates, and all distinguished guests present here today, as well as your families, good health and happiness.


Thank you. (Applause.) Thank you very much.


TỔNG BÍ THƯ TRỌNG: (Như đã được phiên dịch) Thưa Ngài Joe Biden, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, các vị đại biểu quý mến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất gửi tới Ngài Tổng thống đáng kính Joe Biden, người có tình cảm sâu sắc với đất nước và con người Việt Nam cũng như những đóng góp khác nhau của ông vào việc tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên nhiều phương diện.


Chuyến thăm Việt Nam của Ngài lần này có ý nghĩa rất lớn vì trùng với dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.


Tôi luôn nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ về sự tiếp đón thân tình, nồng nhiệt của Ngài và của Chính phủ Mỹ - Hoa Kỳ cũng như tình cảm của người dân Mỹ trong chuyến thăm Hoa Kỳ của tôi vào tháng 7 năm 2015.


Đặc biệt nhất, tôi luôn nhớ đến cuộc thảo luận chân thành và thú vị giữa tôi và Tổng thống Biden trong chuyến thăm này.


Tôi cũng muốn cảm ơn ông vì lá thư vào tháng 6 năm nay mời tôi sang thăm Hoa Kỳ lần nữa, nhưng rất tiếc là chưa thu xếp được. Trong không khí hữu nghị, bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, Tổng thống Biden và tôi đã có những cuộc hội đàm song phương rất sâu rộng và hiệu quả tại thủ đô Hà Nội. Hai bên nhất trí rằng trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. các mối quan hệ đã được hưởng - đã phát triển nhảy vọt một cách thực chất và hiệu quả kể từ khi bình thường hóa quan hệ và sau khi thiết lập Quan hệ đối tác toàn diện.


Nhân dịp này, thay mặt người dân Việt Nam, tôi xin gửi lời chào mừng và lời cảm ơn tới các tổ chức, cá nhân ở Hoa Kỳ vì những đóng góp của họ vào việc tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước chúng ta.


Trên cơ sở đó, vì lợi ích của nhân dân hai nước và phù hợp với mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong bối cảnh mới, tôi và Tổng thống Biden đại diện hai nước thông qua Tuyên bố chung của lãnh đạo nhằm nâng cao tầm quan trọng của việc hợp tác giữa hai nước. Việt Nam-Mỹ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. (Vỗ tay.)


Đây là khía cạnh quan trọng nhất của chuyến thăm này. Điều đó nói lên tất cả. Mối quan hệ đối tác này sẽ tiếp tục được xây dựng trên cơ sở tôn trọng đầy đủ các nguyên tắc cơ bản định hướng cho mối quan hệ song phương của chúng ta cho đến nay.


Những điều này bao gồm tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và hệ thống chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.


Việt Nam cũng nhấn mạnh sự hiểu biết lẫn nhau về tình hình liên quan của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là những yếu tố cơ bản, có ý nghĩa to lớn trong quan hệ song phương và quan hệ quốc tế nói chung.


Việt Nam đánh giá cao và coi trọng việc Hoa Kỳ tái khẳng định ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.


Các hạng mục của quan hệ đối tác mới này được xây dựng dựa trên các hạng mục hợp tác hiện có giữa hai nước và nâng nó lên một tầm cao mới thông qua việc tăng cường hợp tác đầu tư và thương mại kinh tế với đổi mới làm nền tảng, cốt lõi và động lực cho quan hệ song phương của chúng ta. Các trụ cột khác bao gồm tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ, tạo bước đột phá cho quan hệ Việt – Mỹ.


Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Trong thời gian tới, các cơ quan hữu quan của hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các thỏa thuận này và chỉ khi đó chúng ta mới có thể nói rằng chúng ta đã đạt được thành công. Đây chỉ là những thành công bước đầu, dù là sự khởi đầu tuyệt vời, đặt nền móng cho những bước đi phía trước của chúng ta.


Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế khác theo tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra sau khi Việt Nam giành lại độc lập. Nghĩa là Việt Nam mong muốn là bạn của tất cả các nước. Đối với Hoa Kỳ, Chủ tịch nước - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ. Sự độc lập và hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho toàn thế giới.


Chúng ta biết rõ rằng trong nhiều năm sau đó, nhân dân Việt Nam đã phải chịu đựng những cuộc đấu tranh gian khổ để bảo vệ độc lập và thống nhất đất nước. Đại hội XIII của Đảng cũng xác định chủ trương tiếp tục làm sâu sắc và tăng cường quan hệ song phương theo đường lối đối ngoại nhất quán độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Joe Biden và tôi đã cung cấp thông tin cho nhau


Thank you. (Applause.) Thank you very much.


PRESIDENT BIDEN: Secretary General, thank you for welcoming me to Vietnam for this truly historic moment.


Today, we can trace a 50-year arc of progress in the relationship between our nations — from conflict to normalization to this new elevated status that will be a force for prosperity and security in one of the most consequential regions in the world.


We are evolving our partnership directly to a Comprehensive Strategic Partnership, Vietnam’s highest tier of partnership. And we’re excited about that. A critical step for our nations that reflects the strength of our relationship as we take on the challenges that matter most to the future of our region and, quite frankly, to the world.


We’re deepening our cooperation on critical and emerging technologies, particularly around building a more resilient semiconductor supply chain. We’re expanding our economic partnership, spurring even greater trade and investment between our nations.


For example, last year, a Vietnes- — a Vietnamese company signed a $4 billion deal to build electric vehicles and batteries in North Carolina in the United States, which will create more than 7,000 jobs in the United States of America.


World-class Vietnamese technology companies are going public on the U.S. stock market. And we’re welcoming more important new deals during this visit.


We’re working to tackle the climate crisis and to accelerate Vietnam’s clean energy transition; strengthening global health security and advance treatments for cancer and HIV/AIDS; enhance our security cooperation, including countering trafficking in persons.


I also raised the importance of respect for human rights as a priority for both my administration and the American people. And we’ll continue to — our candid dialogue on that regard.


Tôi cũng nêu tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền là ưu tiên hàng đầu của cả chính quyền của tôi và người dân Mỹ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục - đối thoại thẳng thắn về vấn đề đó.


Thưa ngài Tổng bí thư, cảm ơn ngài đã chào đón tôi đến Việt Nam trong thời khắc lịch sử thực sự này.


Ngày nay, chúng ta có thể theo dõi chặng đường 50 năm tiến bộ trong mối quan hệ giữa các quốc gia chúng ta - từ xung đột đến bình thường hóa cho đến vị thế nâng cao mới này sẽ là động lực cho sự thịnh vượng và an ninh ở một trong những khu vực có hậu quả nặng nề nhất trên thế giới.


Chúng tôi đang trực tiếp phát triển quan hệ đối tác của mình thành Đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ đối tác cao nhất của Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng về điều đó. Một bước quan trọng đối với các quốc gia của chúng ta, phản ánh sức mạnh của mối quan hệ giữa chúng ta khi chúng ta đương đầu với những thách thức quan trọng nhất đối với tương lai của khu vực chúng ta và, khá thẳng thắn, đối với thế giới.


Chúng tôi đang tăng cường hợp tác về các công nghệ quan trọng và mới nổi, đặc biệt là xoay quanh việc xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn linh hoạt hơn.


Chúng ta đang mở rộng quan hệ đối tác kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư lớn hơn nữa giữa các quốc gia chúng ta.


Ví dụ, năm ngoái, một công ty Việt Nam - một công ty Việt Nam đã ký một hợp đồng trị giá 4 tỷ USD để sản xuất xe điện và pin ở Bắc Carolina, Hoa Kỳ, hợp đồng này sẽ tạo ra hơn 7.000 việc làm tại Hoa Kỳ. Các công ty công nghệ đẳng cấp thế giới của Việt Nam sắp IPO trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và chúng tôi đang chào đón nhiều ưu đãi mới quan trọng hơn trong chuyến thăm này.


Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết khủng hoảng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam; tăng cường an ninh y tế toàn cầu và nâng cao các phương pháp điều trị bệnh ung thư và HIV/AIDS; tăng cường hợp tác an ninh của chúng ta, bao gồm cả việc chống buôn bán người. Tôi cũng nêu tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền như một ưu tiên đối với cả chính quyền của tôi và người dân Mỹ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục - cuộc đối thoại thẳng thắn về vấn đề đó.


Perhaps most vital to our future, we are doubling down on our people-to-people ties. They’re the very heart of our partnership. That includes millions of Vietnamese Americans who strengthen communities all across the United States of America every single day and are looking forward to the outcome of this meeting.


Just this year, the U.S. supported the Fulbright University in Vietnam, graduated its first class, and they’re working to expand its new campus. One of my oldest and closest friends, Tommy Vallely, is very much involved in that.


Ladies and gentlemen, we’re also investing in strengthening the skilled STEM workforce, promoting educational exchanges and collaboration among our scientists, our entrepreneurs, innovators to better work together to capture the enormous opportunities — and I mean enormous opportunities — of this new age of technology.


Let me close with this. All the progress over the past 50 years — none of it was inevitable. It required years of hard work from leaders in both countries, including my friend who’s here today, the former senator and secretary of state, now Special Presidential Envoy on Climate, John Kerry.


We got it done because of another friend who is no longer with us — I miss him — whose memorial we’ll be visiting tomorrow, the late John McCain.


Both men saw so clearly, as I and so many others did, how much we had to gain by working together to overcome a bitter past.


Years later, I remember the hard work it took, as a member of the Senate Foreign Relations Committee, to be able to normalize relations in 1995.


And 10 years ago, when I was Vice President, we reached a new milestone for the launch of our initial Comprehensive Partnership. I’m incredibly proud of how our nations and our people have built trust and understanding over the decades and worked to repair the painful legacy the war left on both our nations.


It’s work that we pledge today to continue — clearing unexploded ordnance, remediating environmental damage from dioxin, expanding support for people with disabilities, and accounting for every American service member still missing in action in Vietnam as well as the fallen or missing Vietnam soldiers from that war.


Our cooperation on these painful issues, as well as on forging new legacies, is one of shared peace and prosperity. It’s a testament — I mean this — it’s a testament for the resilience and spirit of both our peoples.


It’s a powerful reminder of all we can accomplish when we’re able to transcend the pain of the past and embrace a future of progress, one grounded on unity of our people.


So, thank you again, Secretary General. Vietnam is a critical power in the world and a bellwether for — in this vital region. And I look forward to continuing this new chapter in the story of our nation.


Godspeed. Thank you, Mr. President. (Applause.)


Có lẽ điều quan trọng nhất đối với tương lai của chúng ta là chúng ta đang tăng cường gấp đôi mối quan hệ giữa con người với con người.


Họ chính là trung tâm của mối quan hệ đối tác của chúng tôi. Trong đó bao gồm hàng triệu người Mỹ gốc Việt đang củng cố các cộng đồng trên khắp nước Mỹ mỗi ngày và đang mong chờ kết quả của cuộc họp này.


Chỉ trong năm nay, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Đại học Fulbright ở Việt Nam, tốt nghiệp lớp đầu tiên và đang nỗ lực mở rộng cơ sở mới. Một trong những người bạn lâu năm và thân thiết nhất của tôi, Tommy Vallely, có liên quan rất nhiều đến việc đó.


Thưa quý vị, chúng tôi cũng đang đầu tư vào việc tăng cường lực lượng lao động STEM lành nghề, thúc đẩy trao đổi giáo dục và hợp tác giữa các nhà khoa học, doanh nhân, nhà đổi mới để cùng nhau hợp tác tốt hơn nhằm nắm bắt những cơ hội to lớn - và ý tôi là những cơ hội to lớn - của thời đại mới này công nghệ. Hãy để tôi kết thúc với điều này. Tất cả những tiến bộ trong 50 năm qua - không có điều gì là không thể tránh khỏi. Việc này đòi hỏi nhiều năm làm việc chăm chỉ của các nhà lãnh đạo ở cả hai nước, bao gồm cả người bạn của tôi có mặt ở đây hôm nay, cựu thượng nghị sĩ và ngoại trưởng, hiện là Đặc phái viên của Tổng thống về Khí hậu, John Kerry.


Chúng tôi đã làm được điều đó nhờ một người bạn khác không còn ở bên chúng tôi nữa - tôi nhớ anh ấy - người mà chúng tôi sẽ đến thăm đài tưởng niệm vào ngày mai, John McCain quá cố.


Cả hai người đàn ông đều nhìn thấy rất rõ ràng, như tôi và rất nhiều người khác đã thấy, chúng tôi phải đạt được bao nhiêu khi cùng nhau vượt qua quá khứ cay đắng. Nhiều năm sau, tôi nhớ lại công việc khó khăn với tư cách là thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện để có thể bình thường hóa quan hệ vào năm 1995.


Và 10 năm trước, khi tôi còn là Phó Chủ tịch, chúng ta đã đạt được một cột mốc mới cho việc khởi động Quan hệ Đối tác Toàn diện ban đầu. Tôi vô cùng tự hào về cách các quốc gia và người dân chúng ta đã xây dựng lòng tin và sự hiểu biết trong nhiều thập kỷ cũng như nỗ lực sửa chữa di sản đau thương mà chiến tranh để lại cho cả hai quốc gia chúng ta. Đó là công việc mà hôm nay chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục - rà phá bom mìn chưa nổ, khắc phục thiệt hại về môi trường do dioxin, mở rộng hỗ trợ cho người khuyết tật và giải quyết mọi quân nhân Mỹ vẫn mất tích trong chiến đấu tại Việt Nam cũng như những người lính Việt Nam đã hy sinh hoặc mất tích từ đó chiến tranh.


Sự hợp tác của chúng ta trong những vấn đề nhức nhối này, cũng như việc tạo dựng những di sản mới, là một trong những nền hòa bình và thịnh vượng chung. Đó là một minh chứng - ý tôi là thế này - đó là một minh chứng cho sự kiên cường và tinh thần của cả hai dân tộc chúng ta.


Đó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tất cả những gì chúng ta có thể đạt được khi có thể vượt qua nỗi đau trong quá khứ và đón nhận một tương lai tiến bộ, dựa trên sự đoàn kết của người dân chúng ta.


Vì vậy, xin cảm ơn một lần nữa, Tổng thư ký. Việt Nam là một cường quốc quan trọng trên thế giới và là đầu tàu trong khu vực quan trọng này. Và tôi mong muốn được tiếp tục chương mới này trong câu chuyện của đất nước chúng ta. Thần tốc. Cảm ơn ngài Tổng thống. (Vỗ tay.)


GENERAL SECRETARY TRỌNG: (As interpreted.) Therefore, my mission and yours, Mr. President (inaudible) successful meeting. And going forward, we would hopefully embark on a new journey together as President Joe Biden mentioned. I myself have (inaudible). I speak from my heart in this regard.


Tbt Trọng: (Theo diễn giải.) Vì vậy, nhiệm vụ của tôi và của ngài, thưa ngài Chủ tịch (không nghe được) cuộc họp thành công. Và trong tương lai, chúng ta hy vọng sẽ cùng nhau bước vào một hành trình mới như Tổng thống Joe Biden đã đề cập. Bản thân tôi có (không nghe được). Tôi nói từ trái tim của tôi về vấn đề này.


 Thank you.


6:47 P.M. ICT


++++++++++++++++++++++++++++++++++++


The White House


September 10, 2023


Remarks by President Biden in a Press Conference

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/09/10/remarks-by-president-biden-in-a-press-conference-2/

JW Marriott Hotel Hanoi Hanoi, Vietnam


9:09 P.M. ICT


THE PRESIDENT: Good evening, everyone. It is evening, isn’t it? (Laughter.) This around the world in five days is interesting, isn’t it?


Well, you know, there is that — one of my staff members said, “Remember the famous song, you know, ‘Good Morning, Vietnam’?” Well, good evening, Vietnam. And good morning back in America.


Before we begin, I want to express my sadness by the loss of life and devastation caused by the earthquake in Morocco. Our thoughts and prayers are with the people of Morocco and my friend King Mohammed VII — VI, I should say.


And his admini- — my administration — including Secretary of State Blinken, who is here with me today — is working with Moroccan officials on long distance here. We’re working expeditiously to ensure American citizens in Morocco are safe, standing ready to provide any necessary assistance to the Moroccan people as well. We’ve made that offer.


Now, turning to the important visit here in Vietnam. As the General Secretary and I just shared earlier today, this trip has been a historic moment.


Today, we can trace 50-year — a 50-year arc of progress in the relationship between our nations from conflict to normalization. This is a new elevated status that will be a force for prosperity and security in one of the most consequential regions in the world.


We’ve elevated our cooperation directly to the Vietnamese’s highest tier of partnership, referred to as the Comprehensive Strategic Partnership. That means the United States has strengthened our ties with another critical Indo-Pacific partner.


Our progress today builds on the Camp David trilateral with Japan and — and the Republic of Korea and the United States; the Comprehensive Strategic Partnership the United States launched with — with ASEAN last year; and the engagement with Pacific Islands — with the Pacific Islands Forum; our strengthened alliances with the Philippines; and AUKUS partnership with Australia and the United Kingdom; our elevated Quad engagement with India, Australia, and Japan; and the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity; and all the effort we’ve advanced from day one of my administration to demonstrate to our Indo-Pacific partners and to the world that the United States is a Pacific nation, and we’re not going anywhere.


Now, let me also speak to a significant business we got done in the In- — in India during the G20 Summit.


TẠM DỊCH:


Ghi nhận trả lời của Tổng thống Biden trong cuộc họp báo


TỔNG THỐNG: Chào buổi tối mọi người. Trời đã tối rồi phải không? (Cười.) Vòng quanh thế giới trong 5 ngày thật thú vị phải không? Chà, bạn biết đấy, có điều đó - một nhân viên của tôi nói, "Bạn có nhớ bài hát nổi tiếng, 'Chào buổi sáng, Việt Nam' không?" Vâng, chào buổi tối, Việt Nam. Và chào buổi sáng trở lại Mỹ.


Trước khi bắt đầu, tôi muốn bày tỏ nỗi đau buồn trước những mất mát về nhân mạng và sự tàn phá do trận động đất ở Maroc gây ra. Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về người dân Maroc và người bạn của tôi, Vua Mohammed VII - VI, tôi nên nói như vậy. Và chính quyền của ông ấy - chính quyền của tôi - bao gồm cả Ngoại trưởng Blinken, người có mặt ở đây với tôi hôm nay - đang làm việc với các quan chức Ma-rốc ở xa tới đây. Chúng tôi đang khẩn trương làm việc để đảm bảo công dân Mỹ ở Maroc được an toàn, sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho người dân Maroc. Chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị đó.


Bây giờ chuyển sang chuyến thăm quan trọng tại Việt Nam. Như tôi và Tổng Bí thư vừa chia sẻ hôm nay, chuyến đi này là một thời khắc lịch sử. Ngày nay, chúng ta có thể theo dõi 50 năm - một vòng cung 50 năm tiến bộ trong mối quan hệ giữa các quốc gia chúng ta từ xung đột đến bình thường hóa. Đây là một vị thế mới được nâng cao và sẽ là động lực cho sự thịnh vượng và an ninh ở một trong những khu vực có nhiều hậu quả nhất trên thế giới.


Chúng tôi đã trực tiếp nâng tầm hợp tác của mình lên tầm quan hệ đối tác cao nhất của Việt Nam, được gọi là Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ đã tăng cường mối quan hệ của chúng tôi với một đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương quan trọng khác.


Sự tiến bộ của chúng ta ngày nay được xây dựng trên cơ sở ba bên Trại David với Nhật Bản và — và Nam Hàn và Hoa Kỳ; Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà Hoa Kỳ đã khởi động cùng với ASEAN vào năm ngoái; và sự tham gia với Quần đảo Thái Bình Dương - với Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương; các liên minh được tăng cường của chúng tôi với Philippines; và quan hệ đối tác của AUKUS với Úc và Vương quốc Anh; sự tham gia tăng cường của Bộ Tứ với Ấn Độ, Australia và Nhật Bản; và Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì Thịnh vượng; và tất cả nỗ lực mà chúng tôi đã thực hiện ngay từ ngày đầu trong chính quyền của tôi để chứng minh cho các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chúng tôi và thế giới thấy rằng Hoa Kỳ là một quốc gia Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ không đi đâu cả.


Bây giờ, hãy để tôi nói chuyện với một doanh nghiệp quan trọng mà chúng tôi đã thực hiện ở Ấn Độ trong Hội nghị thượng đỉnh G20.


This was an important moment for the United States to demonstrate our global leadership and our commitment to solving the challenges that matter most to people around the world: investing in inclusive growth and sustainable development, addressing the climate crisis, strengthening food security and education, advancing global health and health security.


We showed up ready to work, and we showed the world the United States is a partner with a positive vision for our shared future.


As a G20, we — at the G20, we made progress on issues like multilateral development bank reform to get to those nations that are neither poor nor wealthy but were — couldn’t qualify before; debt relief; and increased infrastructure needs not only in the Global South, but other parts of the world as well.


We forged a groundbreaking new partnership with — that will connect India to Europe with the Middle East and Israel, with transportation by rail and by shipment through — and energy supplies and digital connections that are going to open up untold opportunities for transformative economic investment through that en- — on that entire corridor.


We’ve also discussed Russia’s brutal and illegal war in Ukraine. And there was sufficient agreement in the room on the need for a just — for a just and lasting peace that upholds the principles of the U.N. Charter and respects sovereignty and territorial integrity.


I want to, once again, thank Prime Minister Modi for his leadership and his hospitality in hosting the G20.


He and I have had a substantial discussions about how we’re going to continue to strengthen the partnership between India and the United States, building on the Prime Minister’s visit to the White House last June.


And, as I always do, I raised the important — of respecting human rights and the vital role that civil society and a free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi.


And we’re — have gotten a lot of important work done, and I’m looking forward to another good day tomorrow here in Vietnam.


And now, I will take your questions. Let me see. They told me — they gave me five people here.


Đây là thời điểm quan trọng để Hoa Kỳ thể hiện vai trò lãnh đạo toàn cầu và cam kết của chúng tôi trong việc giải quyết những thách thức quan trọng nhất đối với người dân trên toàn thế giới: đầu tư vào tăng trưởng toàn diện và phát triển bền vững, giải quyết khủng hoảng khí hậu, tăng cường an ninh lương thực và giáo dục, thúc đẩy sức khỏe toàn cầu và an ninh y tế. Chúng tôi đã sẵn sàng làm việc và chúng tôi đã cho thế giới thấy rằng Hoa Kỳ là một đối tác có tầm nhìn tích cực cho tương lai chung của chúng ta.


Với tư cách là G20, chúng tôi - tại G20, chúng tôi đã đạt được tiến bộ trong các vấn đề như cải cách ngân hàng phát triển đa phương để tiếp cận những quốc gia không nghèo cũng không giàu nhưng trước đây - không thể đủ điều kiện; giảm nợ; và nhu cầu cơ sở hạ tầng ngày càng tăng không chỉ ở miền Nam bán cầu mà còn ở các nơi khác trên thế giới.


Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ đối tác mới mang tính đột phá với — điều đó sẽ kết nối Ấn Độ với Châu Âu với Trung Đông và Israel, bằng vận tải bằng đường sắt và vận chuyển xuyên suốt — cũng như nguồn cung cấp năng lượng và kết nối kỹ thuật số sẽ mở ra những cơ hội chưa từng có cho đầu tư kinh tế mang tính chuyển đổi thông qua đó vi- — trên toàn bộ hành lang đó.


Chúng tôi cũng đã thảo luận về cuộc chiến tàn bạo và bất hợp pháp của Nga ở Ukraine. Và đã có đủ thỏa thuận trong phòng về sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng và lâu dài, duy trì các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.


Tôi muốn một lần nữa cảm ơn Thủ tướng Modi vì sự lãnh đạo và lòng hiếu khách của ông trong việc đăng cai tổ chức G20. Ông ấy và tôi đã có những cuộc thảo luận quan trọng về cách chúng tôi tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ, dựa trên chuyến thăm của Thủ tướng tới toa Bạch Ốc vào tháng 6 năm ngoái.


Và, như tôi luôn làm, tôi nêu lên điều quan trọng - tôn trọng nhân quyền và vai trò quan trọng của xã hội dân sự và báo chí tự do trong việc xây dựng một đất nước hùng mạnh và thịnh vượng cùng với ông Modi. Và chúng tôi — đã hoàn thành rất nhiều công việc quan trọng và tôi đang mong chờ một ngày tốt lành khác vào ngày mai tại Việt Nam.


Và bây giờ, tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn. Hãy để tôi xem. Họ nói với tôi - họ đã cho tôi năm người ở đây. ( 5 nhà báo)


1.   
Nandita of — of Reuters.

Q Hi. Thank you for taking my question, Mr. President.


THE PRESIDENT: Oh, there you are. I couldn’t —


Q Hi.


THE PRESIDENT: — see you. I’m sorry.


Q Hi. Last week, China questioned the, quote, “sincerity” of the Biden administration.


THE PRESIDENT: I’m sorry, the what?


Q The sincerity.


THE PRESIDENT: The sincerity of the Biden administration.


Q Of the Biden administration. And accused the United States of containing China while pushing for diplomatic talks.


How would you respond to that? And do you think President Xi is being sincere about getting the relationship back on track as he bans Apple in China?


THE PRESIDENT: Well, look, first of all, the — I am sincere about getting the relationship right. And one of the things that is going on now is China is beginning to change some of the rules of the game, in terms of trade and other issues.


And so, one of the things we talked about, for example, is that they’re now talking about making sure that no Chinese employ- — no one in the Chinese government can use a Western cell phone. Those kinds of things.


And so, really, what this trip was about — it was less about containing China. I — I don’t want to contain China. I just want to make sure that we have a relationship with China that is on the up and up, squared away, everybody knows what it’s all about. And one of the ways you do that is you make sure that we are talking about the same things.


And I think that one of the things we’ve done — I’ve tried to do, and I’ve talked with a number of my staff about this for the last, I guess, six months — is — we have an opportunity to strengthen alliances around the world to maintain stability.


That’s what this trip was all about: having India cooperate much more with the United States, be closer with the United States, Vietnam being closer with the United States. It’s not about containing China; it’s about having a stable base — a stable base in the Indo-Pacific.


And it’s — for example, when I was spending a lot of time talking with President Xi, he asked why we were doing — why was I going to have the Quad — meaning Australia, India, Japan, and the United States? And I said, “To maintain stability.”


It’s not about isolating China. It’s about making sure the rules of the road — everything from airspace and — and space and in the ocean is — the international rules of the road are — are — are abided by.


And so — and I hope that — I think that Prime Minister Xi — I mean, Xi has some — some difficulties right now. All countries end up with difficulties, and he had some economic difficulties he’s working his way through.


I — I want to see China succeed economically, but I want to see them succeed by the rules.

2.    Nandita của Reuters


Q Xin chào.
Cảm ơn đã trả lời câu hỏi của tôi, thưa Tổng thống.


TỔNG THỐNG: Ồ, bạn đây rồi. Tôi không thể - Q Xin chào.


TỔNG THỐNG: - hẹn gặp lại. Tôi xin lỗi.


Q Xin chào. Tuần trước, Trung Quốc đã đặt câu hỏi về “sự chân thành” của chính quyền Biden.


TỔNG THỐNG: Tôi xin lỗi, cái gì cơ?


Q Sự chân thành.


TỔNG THỐNG: Sự chân thành của chính quyền Biden.


Q Của chính quyền Biden. Và cáo buộc Hoa Kỳ kiềm chế Trung Quốc trong khi thúc đẩy các cuộc đàm phán ngoại giao. Bạn sẽ phản ứng thế nào với điều đó? Và bạn có nghĩ Chủ tịch Tập có thành thật trong việc đưa mối quan hệ trở lại đúng hướng khi ông cấm Apple ở Trung Quốc không?


TỔNG THỐNG: Trước hết, hãy nhìn xem - tôi chân thành về việc có được mối quan hệ đúng đắn. Và một trong những điều đang diễn ra hiện nay là Trung Quốc đang bắt đầu thay đổi một số luật chơi, về mặt thương mại và các vấn đề khác.


Và vì vậy, một trong những điều chúng ta đã nói đến, chẳng hạn, là giờ đây họ đang nói về việc đảm bảo rằng không có nhân viên Trung Quốc nào- — không ai trong chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng điện thoại di động của phương Tây. Những thứ đó. Và thực sự thì mục đích của chuyến đi này là gì – nó không nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc. Tôi - tôi không muốn kiềm chế Trung Quốc. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng chúng ta có mối quan hệ ngày càng phát triển với Trung Quốc, bình đẳng, mọi người đều biết nó là gì.


Và một trong những cách bạn làm điều đó là đảm bảo rằng chúng ta đang nói về những điều giống nhau. Và tôi nghĩ rằng một trong những điều chúng tôi đã làm - tôi đã cố gắng thực hiện và tôi đã nói chuyện với một số nhân viên của mình về vấn đề này trong sáu tháng qua, tôi đoán là, sáu tháng - là - chúng tôi có cơ hội để tăng cường liên minh trên toàn thế giới để duy trì sự ổn định. Đó chính là mục đích của chuyến đi này: để Ấn Độ hợp tác nhiều hơn với Hoa Kỳ, gần gũi hơn với Hoa Kỳ, Việt Nam gần gũi hơn với Hoa Kỳ.


Đó không phải là kiềm chế Trung Quốc; đó là về việc có một căn cứ ổn định - một căn cứ ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và đó là - ví dụ, khi tôi dành nhiều thời gian nói chuyện với Chủ tịch Tập, ông ấy hỏi tại sao chúng tôi lại làm - tại sao tôi lại có Quad - nghĩa là Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ?


Và tôi nói: “Để duy trì sự ổn định.” Đây không phải là việc cô lập Trung Quốc. Đó là về việc đảm bảo các quy tắc đi đường - mọi thứ từ không phận và - không gian và trên đại dương - các quy tắc đường bộ quốc tế - đều - được tuân thủ. Và vì vậy - và tôi hy vọng rằng - tôi nghĩ rằng Thủ tướng Tập - ý tôi là, Tập hiện đang gặp một số - một số khó khăn.


Tất cả các quốc gia đều gặp khó khăn và ông ấy cũng gặp một số khó khăn về kinh tế mà ông ấy đang cố gắng vượt qua. Tôi — tôi muốn thấy Trung Quốc thành công về mặt kinh tế, nhưng tôi muốn thấy họ thành công theo luật lệ.

3.    The next question was to Bloomberg

Q Hi, Mr. President. Following up on your comments on China and the economy, you recently called China’s economy a “ticking time bomb.” Do you believe the country’s slowdown could risk destabilizing the global economy or causing China to be more aggressive defensively, including with —


THE PRESIDENT: Say the first part of your question again. Because there — this fan is going on, and it’s loud behind me.


Q No worries. Do you believe the country’s slowdown and growth could risk destabilizing the global economy or cause China to be more aggressive defensively, including with Taiwan?


And separately, sir, are you worried about the meeting between President Putin and Kim Jong Un, if that could mean Russia has more gains in the war in Ukraine?


THE PRESIDENT: Look, I think China has a difficult economic problem right now for a whole range of reasons that relate to the international growth and lack thereof and the — the policies that China has followed.


And so, I — I don’t think it’s going to cause China to invade Taiwan. And matter of fact, the opposite — it probably doesn’t have the — the same capacity that it had before.


But as I said, I’m not — we’re not looking to hurt China, sincerely. We’re all better off if China does well — if China does well by the international rules. It grows the economy.


But they have had some real difficulty in terms of their economy of late, particularly in real estate. Asi- — that end of the bargain. And I think the actions that they’re going to have to take are ones that are — they’re in the process of deciding right now. And I’m not going to predict what — what — what way it will come out. But we’re not looking to decouple from China.


What I’m not going to do is I’m not going to sell China material that would enhance their capacity to make more nuclear weapons, to engage in defense activities that are contrary to what is viewed as most people would think was a positive development in the region.


And — but we’re not trying to hurt China.


The next question was to Bloomberg Q Hi, Mr. President. Following up on your comments on China and the economy, you recently called China’s economy a “ticking time bomb.” Do you believe the country’s slowdown could risk destabilizing the global economy or causing China to be more aggressive defensively, including with — THE PRESIDENT: Say the first part of your question again. Because there — this fan is going on, and it’s loud behind me. Q No worries. Do you believe the country’s slowdown and growth could risk destabilizing the global economy or cause China to be more aggressive defensively, including with Taiwan? And separately, sir, are you worried about the meeting between President Putin and Kim Jong Un, if that could mean Russia has more gains in the war in Ukraine? THE PRESIDENT: Look, I think China has a difficult economic problem right now for a whole range of reasons that relate to the international growth and lack thereof and the — the policies that China has followed. And so, I — I don’t think it’s going to cause China to invade Taiwan. And matter of fact, the opposite — it probably doesn’t have the — the same capacity that it had before. But as I said, I’m not — we’re not looking to hurt China, sincerely. We’re all better off if China does well — if China does well by the international rules. It grows the economy. But they have had some real difficulty in terms of their economy of late, particularly in real estate. Asi- — that end of the bargain. And I think the actions that they’re going to have to take are ones that are — they’re in the process of deciding right now. And I’m not going to predict what — what — what way it will come out. But we’re not looking to decouple from China.

4.    Câu hỏi tiếp theo dành cho Bloomberg


 
Q Xin chào ngài Tổng thống. Tiếp nối những bình luận của ông về Trung Quốc và nền kinh tế, gần đây ông đã gọi nền kinh tế Trung Quốc là “quả bom hẹn giờ”. Ông có tin rằng sự suy thoái của đất nước có thể có nguy cơ gây bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu hoặc khiến Trung Quốc phải phòng thủ tích cực hơn, bao gồm cả với


TỔNG THỐNG: Nói lại phần đầu tiên của câu hỏi. Bởi vì ở đó - chiếc quạt này đang hoạt động và nó rất ồn ào phía sau tôi.


Q Đừng lo lắng. Ông có tin rằng sự suy thoái và tăng trưởng của đất nước có thể có nguy cơ gây bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu hoặc khiến Trung Quốc trở nên hung hăng hơn trong phòng thủ, kể cả với Đài Loan? Và riêng thưa ông, ông có lo lắng về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Kim Jong Un, liệu điều đó có nghĩa là Nga có được nhiều lợi ích hơn trong cuộc chiến ở Ukraine?


TỔNG THỐNG: Hãy nhìn xem, tôi nghĩ Trung Quốc hiện đang gặp phải một vấn đề kinh tế khó khăn vì nhiều lý do liên quan đến sự tăng trưởng quốc tế và sự thiếu hụt tăng trưởng quốc tế cũng như các chính sách mà Trung Quốc đã tuân theo.


Và vì vậy, tôi — tôi không nghĩ điều đó sẽ khiến Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan. Và thực tế thì ngược lại - nó có thể không có - năng lực như trước đây.


Nhưng như tôi đã nói, tôi không - chúng tôi thực sự không muốn làm tổn thương Trung Quốc. Tất cả chúng ta đều sẽ tốt hơn nếu Trung Quốc làm tốt - nếu Trung Quốc làm tốt theo các quy tắc quốc tế. Nó phát triển nền kinh tế. Nhưng họ đã gặp một số khó khăn thực sự về nền kinh tế gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Asi- — đó là sự kết thúc của cuộc mặc cả. Và tôi nghĩ những hành động mà họ sẽ phải thực hiện là những hành động - họ đang trong quá trình quyết định ngay bây giờ. Và tôi sẽ không dự đoán điều gì - điều gì - nó sẽ diễn ra theo cách nào.


Nhưng chúng tôi không tìm cách tách khỏi Trung Quốc. Điều tôi sẽ không làm là tôi sẽ không bán cho Trung Quốc vật liệu giúp nâng cao năng lực chế tạo nhiều vũ khí hạt nhân hơn, để tham gia vào các hoạt động quốc phòng trái ngược với những gì được coi là một sự phát triển tích cực mà hầu hết mọi người đều nghĩ là trong khu vực. Và – nhưng chúng tôi không cố gắng làm tổn thương Trung Quốc. Okey.


5. Let’s - BBC. Laura? Am I correct? Is that correct - Laura?  


Q It is. My name is Laura Bicker. I’m from BBC News. Good evening, Mr. President. 


THE PRESIDENT: Good evening.


Q How are you?


THE PRESIDENT: Well. Thank you.


Q Good.


THE PRESIDENT: These five-day trips around the world are no problem.


Q I can imagine. It is evening, I’d like to remind you. (Laughter.)


I mean, in the last six months, you’ve signed pacts and deals with Japan, South Korea, Philippines, Australia, and even the Pacific Islands. You’re here, standing in Beijing’s backyard. You know, China says this is part of your Cold War mentality. Are they right, sir? Are they right, Mr. President? Is it a danger of a Cold War? And when will you meet Mr. Xi?


THE PRESIDENT: Well, I hope I get to see Mr. Xi sooner than later. I’ve spent more time with him than any other world leader has, sum total, over the last 12 years. So, I hope we get to see him again soon.


But, no, look — for example, one of the things we did in — in India: We provided for a new path that’s going to save everybody money, increase the Third World — “the Third World” — the — the Global South’s capacity to grow by sending — we’re going to — from — we’re going to have a new railroad from India all the way across to the Mediterranean, new shipping lanes and pipelines across the Mediterranean through Europe, up into — up into Great Britain and beyond.


That’s all about economic growth. That has nothing to do with hurting China or helping China. It has to do with dealing with everything from climate change to making sure that these countries can succeed economically and grow.


Look, my thesis has been, from the beginning, both domestically and in — in terms of foreign policy: Invest in your people. Invest in the people. Give them a chance.


Everything is better off when people — I know it’s going to sound trite. If everybody in the world had a job they get up in the morning and wanted to go to and thought they — and they could put three squares in the table for their family, no matter where they live, the whole world be better off. We’d be a lot better. That’s the notion here behind this.


For example, you know, one of the things we’re doing in terms of — I — I proposed a long time ago at the G7, now it’s — that’s going to come to fruition at the G20, is making sure that we build a railroad all the way across the African continent.


Think about it. There is no way to cross the African continent by ro- — by — by rail. And there’s not even a direct highway across.


Now, let’s assume for the sake of discussion — when we talk about food shortages — assume there was one country in that vast continent that had a — an excess of — of foodstuffs and resources. How would they get it to where they’re going to go? How are they going to do it?


That’s why we’re also going to invest billions of dollars in solar facilities in Angola to have the largest an- — the largest solar facility in the world — among the largest. That helps Angola, but it also helps the whole region.


So, I think we think too — too much in terms of Cold War terms. It’s not about that. It’s about generating economic growth and stability in all parts of the world. And that’s what we’re trying to do.


Sorry. Okay. Am I pronouncing it — Auvelia [Aurelia]? Did I pronounce the name correctly? There you are.


Q Yes. Yes. Thank you. Thank you, Mr. President.

6.   BBC Laura? Tôi có đúng không? Có đúng không - Laura?


Q Đúng vậy.
Tên tôi là Laura Bicker. Tôi đến từ BBC News. Chào buổi tối, ngài Tổng thống.


TỔNG THỐNG: Chào buổi tối.


Q Bạn khỏe không?


TỔNG THỐNG: Vâng. Cảm ơn.


Q Tốt.


TỔNG THỐNG: Những chuyến đi vòng quanh thế giới kéo dài 5 ngày không có vấn đề gì.


Q Tôi có thể tưởng tượng. Trời đã tối rồi, tôi muốn nhắc bạn. (Cười.) Ý tôi là, trong sáu tháng qua, các bạn đã ký các hiệp định và thỏa thuận với Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines, Australia và thậm chí cả các quần đảo Thái Bình Dương. Bạn đang ở đây, đang đứng ở sân sau của Bắc Kinh. Bạn biết đấy, Trung Quốc nói rằng đây là một phần tâm lý Chiến tranh Lạnh của bạn. Họ có đúng không, thưa ông? Họ có đúng không, thưa Tổng thống? Liệu đây có phải là nguy cơ xảy ra Chiến tranh Lạnh? Và khi nào bạn sẽ gặp ông Xi?


TỔNG THỐNG: Ồ, tôi hy vọng tôi có thể gặp ông Tập sớm hơn. Tổng cộng, tôi đã dành nhiều thời gian với ông ấy hơn bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào khác trong 12 năm qua. Vì vậy, tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại ông ấy. Nhưng, không, hãy nhìn xem - ví dụ, một trong những điều chúng tôi đã làm ở Ấn Độ: Chúng tôi đã đưa ra một con đường mới giúp tiết kiệm tiền cho mọi người, tăng cường Thế giới thứ ba - “Thế giới thứ ba” - khả năng của Miền Nam Toàn cầu để phát triển bằng cách gửi — chúng tôi sẽ — từ — chúng tôi sẽ có một tuyến đường sắt mới từ Ấn Độ xuyên qua Địa Trung Hải, các tuyến đường vận chuyển và đường ống mới xuyên Địa Trung Hải qua Châu Âu, lên — đến Vương quốc Anh và hơn thế nữa. Đó là tất cả về tăng trưởng kinh tế.


Điều đó không liên quan gì đến việc làm tổn thương Trung Quốc hay giúp đỡ Trung Quốc. Nó liên quan đến việc giải quyết mọi thứ, từ biến đổi khí hậu đến đảm bảo rằng các quốc gia này có thể thành công về mặt kinh tế và phát triển. Hãy nhìn xem, luận điểm của tôi ngay từ đầu đã là cả trong nước lẫn trong - về mặt chính sách đối ngoại: Đầu tư vào con người của bạn. Đầu tư vào con người. Hãy cho họ một cơ hội. Mọi thứ sẽ tốt hơn khi mọi người - tôi biết điều đó nghe có vẻ sáo rỗng.


Nếu mọi người trên thế giới có một công việc mà họ thức dậy vào buổi sáng và muốn đi làm và nghĩ rằng họ - và họ có thể đặt ba ô vuông lên bàn ăn cho gia đình mình thì bất kể họ sống ở đâu, cả thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Chúng tôi sẽ tốt hơn rất nhiều. Đó là ý tưởng đằng sau điều này. Ví dụ, bạn biết đấy, một trong những điều chúng tôi đang làm - tôi - tôi đã đề xuất từ lâu tại G7, bây giờ là - điều đó sẽ thành hiện thực tại G20, là đảm bảo rằng chúng tôi xây dựng một đường sắt xuyên lục địa châu Phi.


Hãy nghĩ về nó. Không có cách nào để băng qua lục địa châu Phi bằng ro- — bằng — bằng đường sắt. Và thậm chí không có đường cao tốc đi thẳng qua. Bây giờ, hãy giả sử để thảo luận - khi chúng ta nói về tình trạng thiếu lương thực - giả sử có một quốc gia trên lục địa rộng lớn đó có - dư thừa - thực phẩm và tài nguyên. Làm thế nào họ có thể đưa nó đến nơi họ sẽ đến? Họ sẽ làm điều đó như thế nào?


Đó là lý do tại sao chúng tôi cũng sẽ đầu tư hàng tỷ đô la vào các cơ sở năng lượng mặt trời ở Angola để có cơ sở năng lượng mặt trời lớn nhất và lớn nhất thế giới - nằm trong số những cơ sở lớn nhất. Điều đó giúp ích cho Angola nhưng cũng giúp ích cho cả khu vực. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi cũng nghĩ vậy - nghĩ quá nhiều về các thuật ngữ Chiến tranh Lạnh. Không phải về vấn đề kia. Đó là về việc tạo ra sự tăng trưởng và ổn định kinh tế ở mọi nơi trên thế giới. Và đó là những gì chúng tôi đang cố gắng làm. Lấy làm tiếc.


Được rồi. Tôi đang phát âm nó phải không - Auvelia [Aurelia]? Tôi đã phát âm đúng tên chưa? Bạn đây rồi.


Q Có. Đúng. Cảm ơn. Cảm ơn ngài Tổng thống.


TỔNG THỐNG: Cảm ơn bạn.


7. It’s Aurelia End for AFP


I had a question on the climate crisis. You just mentioned the G20. Just this week, the United States warned that if there is no phasing out of fossil fuels, it won’t be possible to reach the goals of the Paris Agreement. There was no agreement at the G20 on fossil fuels. How concerned are you about this lack of consensus?


THE PRESIDENT: It wasn’t so much an agreement that we would try to meet the goals at the G20. The United States is going to meet those goals, by the way. We’re going to exceed those goals. A lot of other countries are as well.


But we want to give those countries that don’t have the economic wherewithal and did not cause the problem in the first place — for example, I met with Lula in Brazil.


I started off way back in the ‘80s with a fairly fine Republican senator named Dick Lugar. We said, “Here’s what we’re going to do. If you owe us money, we’re going to forgive your debt if you maintain your forest.” Because they become carbon sinks. They’re the things that take carbon out of the air.


And so, we’re talking to what we should be go — and the countries that cleared their land and put cattle on there and farming and — and did all the things that — and increased development, they, in fact, are the ones — the reasons why — the main reason why we’ve gotten as far down the road to disaster here as we have.


And so, it seems — and if we have the economic capacity, we — those nations should be getting together and providing help for the nations that don’t have the wherewithal to do it — the economic wherewithal and the infrastructure wherewithal.


And that’s why, for example, I mentioned — in the interest of time, I’ll just mention Angola again. Angola has the capacity to generate megawatts of energy through solar energy. They don’t have the — the economic means to do that. Isn’t it in the interest of the whole world if they are, in fact, able to generate significant capacity to absorb — to prevent carbon from being released in the air? I think that it is.


So, what we’re trying to do is help those nations. The — and particularly in the Global South, where they’re not as wealthy, where there are not as many opportunities to be able to deal with the things that they want to deal with.


For example — and I’ll end with this — there is more carbon absor- — absorbed from the atmosphere on a daily basis — and I’ll look to my — my friend, John Kerry, who’d forgotten more about this than most people know — correct me if I get this wrong, John, but I’m quite sure I’m right — and that is that there’s more carbon observed [absorbed] from the air into the Amazon region into the ground — the ground — than emitted in the entire United States on the same basis.


Now, imagine if people go in and do what we did 150, 200, 250 years ago and cut down the forest and the — start farming in that area, no longer have that great carbon sink. We — you know, it’s going — it would be a gigantic problem.


So, we should be going to areas, whether it’s in the Congo or other places, as — as the G7 nations and as the wealthy G20 nations, the — and providing the kind of infrastructure they need to be able to benefit.


And guess what? In addition to helping the environment overall — and the only existential threat humanity faces even more frightening than a — than a nuclear war is global warming going above 1.5 degrees in the next 20 — 10 years. We’re — that’d be real trouble. There’s no way back from that.


And so, there’s a lot we can do in the meantime. For example, that — that pipeline — that railroad we’re talking about going across from the middle — from India, throughout the Middle East, and to — across the Mediterranean and all through Europe, that’s going to have a hydrogen pipeline there. This is going to significantly reduce the amount of carbon emitted in the air, but it costs a lot of money to put that down. And the world is going to say it’s in our interest — collective interest to do it.


So, I have not — I have not given up at all on the notion that we’re going to be able to, you know — how can I say it? I — I think — I think we can triple the renewable capacity for — as it relates to global warming — by the year 20- — 2030 — 2030.


Countries following the IRA playbook, which is the one we passed — the clean energy jobs, they’re going to create manufacturing jobs.


For example, as a consequence of what we’ve done, we — we have the most — we have the most e- — we have the strongest economy in the world today. Right now, today, the United States of America has the strongest economy in the world — in the world. Now, we’ve got more to do, but we have the strongest economy in the world.


And one of the reasons we’re doing it — we changed the mechanism of how we deal with this. And that is instead of trickle-down economy — that is if the wealthy and the corporations do very well, everybody is going to do well.


Well, the truth of the matter is: I’ve never bought that theory. But I think the times have changed, and a lot of leading economists are beginning to agree with me — just flat, straight-out academic economists — and that is: We should build economic growth from the middle out and the bottom up.


When that happens, everybody does well. Everybody does well. The wealthy still do very, very well. They have no problem. You can still be a billionaire under that system as well. But you’re going to start paying your taxes if I have anything to do it. That’s a different issue.


But all kidding aside — so, there’s — we have — I think the other thing that’s dawning on people — many of you who are e- — foreign policy experts have been engaged for a long time. Did you ever think you’d be sitting at a G20 conference where everyone was preoccupied with the notion of global warming? Not a joke. Did you ever think that?


And there’s a — my — my brother loves having — there’s famous lines from movies that he always quotes. You know, it’s — and one — one of them is — there’s — there’s a movie about John Wayne. He’s an Indian scout. And they’re trying to get the Ap- — I think it was the Apache — one — one of the great tribes of America back on the reservation.


And he’s standing with a Union so- — so he’s — they’re all on their — and they’re on their horses in their saddles. And there’s three or four Indians in headdresses, and the Union soldiers — and the Union soldiers are basically saying to the Indians, “Come with me, we’ll take care of you. We’ll — everything will be good.”


And the Indian scou- — the Indian looks at John Wayne and points to the Union soldier and says, “He’s a lying, dog-faced pony soldier.”


Well, there’s a lot of lying, dog-faced pony soldiers out there about — about global warming, but not anymore. All of a sudden, they’re all realizing it’s a problem. And there’s nothing like seeing the light.


For — and let’s see. I’m just following my orders here.


Staff, is there anybody I haven’t spoken to?


(Cross-talk.)


THE PRESIDENT: No, I ain’t calling on you. I’m calling on — I said there were five questions.


8. Aurelia End của AFP


Q Tôi có một câu hỏi về khủng hoảng khí hậu. Ông vừa đề cập đến G20. Chỉ trong tuần này, Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng nếu không loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch thì sẽ không thể đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris. Không có thỏa thuận nào tại G20 về nhiên liệu hóa thạch. Ông lo ngại thế nào về sự thiếu đồng thuận này?


TỔNG THỐNG: Đó không phải là một thỏa thuận đến mức chúng tôi sẽ cố gắng đạt được các mục tiêu tại G20. Nhân tiện, Hoa Kỳ sẽ đạt được những mục tiêu đó. Chúng tôi sẽ vượt quá những mục tiêu đó. Rất nhiều quốc gia khác cũng vậy. Nhưng chúng tôi muốn cung cấp cho những quốc gia không có đủ điều kiện kinh tế và không gây ra vấn đề ngay từ đầu - ví dụ: tôi đã gặp Lula ở Brazil. Tôi bắt đầu từ những năm 80 với một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khá giỏi tên là Dick Lugar.


Chúng tôi nói: “Đây là những gì chúng ta sẽ làm. Nếu bạn nợ chúng tôi tiền, chúng tôi sẽ xóa nợ cho bạn nếu bạn duy trì được khu rừng của mình.” Bởi vì chúng trở thành bể chứa carbon. Chúng là những thứ lấy carbon ra khỏi không khí. Và vì vậy, chúng ta đang nói về những gì chúng ta nên đi - và những quốc gia đã khai hoang đất đai và đưa gia súc vào đó và trồng trọt và - và đã làm tất cả những điều đó - và tăng cường phát triển, trên thực tế, họ chính là những nước đó - những lý do tại sao - lý do chính tại sao chúng ta lại đi sâu vào con đường dẫn đến thảm họa ở đây như hiện tại. Và vì vậy, có vẻ như - và nếu chúng ta có năng lực kinh tế, chúng ta - những quốc gia đó nên hợp tác với nhau và cung cấp trợ giúp cho những quốc gia không có đủ điều kiện để làm điều đó - nguồn lực kinh tế và cơ sở hạ tầng.


Và đó là lý do tại sao, chẳng hạn, tôi đã đề cập - để có thời gian, tôi sẽ chỉ đề cập lại đến Angola. Ăng-gô-la có khả năng tạo ra megawatt năng lượng thông qua năng lượng mặt trời. Họ không có - phương tiện kinh tế để làm điều đó. Trên thực tế, liệu họ có thể tạo ra khả năng hấp thụ đáng kể - để ngăn chặn carbon thải vào không khí không phải là lợi ích của cả thế giới? Tôi nghĩ là như vậy.


Vì vậy, điều chúng tôi đang cố gắng làm là giúp đỡ những quốc gia đó. - và đặc biệt là ở Global South, nơi họ không giàu có bằng, nơi không có nhiều cơ hội để giải quyết những việc mà họ muốn giải quyết. Ví dụ - và tôi sẽ kết thúc bằng điều này - có nhiều chất hấp thụ carbon- - được hấp thụ từ khí quyển hàng ngày - và tôi sẽ nhìn vào - bạn của tôi, John Kerry, người đã quên nhiều về điều này hơn hầu hết mọi người mọi người biết đấy - hãy sửa cho tôi nếu tôi hiểu sai, John, nhưng tôi khá chắc chắn là mình đúng - và đó là lượng carbon được quan sát thấy [được hấp thụ] từ không khí vào vùng Amazon vào lòng đất - mặt đất - nhiều hơn được phát ra trên toàn bộ Hoa Kỳ trên cùng một cơ sở.


Bây giờ, hãy tưởng tượng nếu mọi người đi vào và làm những gì chúng ta đã làm 150, 200, 250 năm trước và chặt phá rừng và - bắt đầu canh tác ở khu vực đó, không còn bể chứa carbon lớn như vậy nữa. Chúng tôi - bạn biết đấy, nó đang diễn ra - nó sẽ là một vấn đề lớn.


Vì vậy, chúng ta nên đến các khu vực, cho dù đó là ở Congo hay những nơi khác, cũng như - với tư cách là các quốc gia G7 và các quốc gia G20 giàu có, - và cung cấp loại cơ sở hạ tầng mà họ cần để có thể hưởng lợi. Và đoán xem? Ngoài việc giúp ích cho môi trường nói chung - và mối đe dọa hiện hữu duy nhất mà nhân loại phải đối mặt còn đáng sợ hơn cả - hơn một cuộc chiến tranh hạt nhân là sự nóng lên toàn cầu sẽ tăng trên 1,5 độ trong 20 - 10 năm tới. Chúng tôi - đó sẽ là rắc rối thực sự. Không có đường quay lại từ đó.


Và vì vậy, có rất nhiều điều chúng ta có thể làm trong thời gian chờ đợi. Ví dụ, cái đó - đường ống đó - tuyến đường sắt mà chúng ta đang nói đến đi qua từ giữa - từ Ấn Độ, khắp Trung Đông, và đến - băng qua Địa Trung Hải và xuyên qua Châu Âu, sẽ có một đường ống dẫn khí hydro ở đó. Điều này sẽ làm giảm đáng kể lượng carbon thải ra trong không khí, nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền để giảm lượng khí đó. Và thế giới sẽ nói rằng việc làm đó là vì lợi ích của chúng ta - lợi ích tập thể.


Vì vậy, tôi chưa - tôi chưa hề từ bỏ quan niệm rằng chúng ta sẽ có thể làm được, bạn biết đấy - làm sao tôi có thể nói điều đó? Tôi — tôi nghĩ — tôi nghĩ chúng ta có thể tăng gấp ba lần công suất tái tạo — vì nó liên quan đến hiện tượng nóng lên toàn cầu — vào năm 20- — 2030 — 2030.


Các quốc gia tuân theo cẩm nang IRA mà chúng tôi đã thông qua - việc làm trong năng lượng sạch, họ sẽ tạo ra việc làm trong lĩnh vực sản xuất. Ví dụ, do những gì chúng tôi đã làm, chúng tôi - chúng tôi có nhiều nhất - chúng tôi có nhiều điện tử nhất - chúng tôi có nền kinh tế mạnh nhất thế giới hiện nay.


Ngay bây giờ, hôm nay, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ có nền kinh tế mạnh nhất thế giới - trên thế giới. Bây giờ, chúng ta còn nhiều việc phải làm nhưng chúng ta có nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Và một trong những lý do chúng tôi làm điều đó - chúng tôi đã thay đổi cơ chế giải quyết vấn đề này. Và đó là thay vì nền kinh tế nhỏ giọt - đó là nếu những người giàu có và các tập đoàn làm rất tốt thì mọi người cũng sẽ làm tốt.


Chà, sự thật của vấn đề là: Tôi chưa bao giờ tin vào lý thuyết đó. Nhưng tôi nghĩ thời thế đã thay đổi, và nhiều nhà kinh tế hàng đầu đang bắt đầu đồng ý với tôi - chỉ là những nhà kinh tế học thuật thẳng thắn, thẳng thắn - và đó là: Chúng ta nên xây dựng tăng trưởng kinh tế từ trung bình đến dưới cùng. Khi điều đó xảy ra, mọi người đều làm tốt. Mọi người đều làm tốt. Người giàu vẫn làm rất tốt. Họ không có vấn đề gì. Bạn vẫn có thể trở thành tỷ phú theo hệ thống đó. Nhưng bạn sẽ bắt đầu trả thuế nếu tôi có việc gì phải làm. Đó là một vấn đề khác.


Nhưng gạt chuyện đùa sang một bên - vì vậy, có - chúng tôi có - tôi nghĩ một điều khác mà mọi người đang nhận ra - nhiều người trong số các bạn là những chuyên gia về chính sách đối ngoại đã gắn bó trong một thời gian dài. Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngồi tại một hội nghị G20 nơi mọi người đều bận tâm đến khái niệm về sự nóng lên toàn cầu không? Không phải là một trò đùa.


Bạn có bao giờ nghĩ vậy không? Và có một - ôi - anh trai tôi rất thích - có những câu thoại nổi tiếng trong các bộ phim mà anh ấy luôn trích dẫn. Bạn biết đấy, đó là - và một - một trong số đó là - có - có một bộ phim về John Wayne. Anh ấy là một trinh sát người Ấn Độ. Và họ đang cố gắng đưa người Ap- - tôi nghĩ đó là người Apache - một - một trong những bộ tộc vĩ đại của nước Mỹ trở lại khu bảo tồn.


Và ông ấy đang đứng cùng một Liên minh nên- - vậy nên ông ấy - tất cả đều ở trên lưng họ - và họ đang ngồi trên ngựa trên yên ngựa của mình. Và có ba hoặc bốn người da đỏ đội mũ, và những người lính Liên minh - và những người lính Liên minh về cơ bản đang nói với những người da đỏ, “Hãy đi với tôi, chúng tôi sẽ chăm sóc các bạn. Chúng ta sẽ - mọi thứ sẽ tốt đẹp.”


Và người trinh sát da đỏ- — người da đỏ nhìn John Wayne và chỉ vào người lính Liên minh và nói, "Anh ta là một người lính ngựa mặt chó nói dối." Chà, ngoài kia có rất nhiều tên lính ngựa mặt chó nói dối - về sự nóng lên toàn cầu, nhưng không còn nữa. Đột nhiên, tất cả họ đều nhận ra đó là một vấn đề. Và không có gì giống như nhìn thấy ánh sáng.


Vì - và hãy xem. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của tôi ở đây. Nhân viên, có ai tôi chưa nói chuyện không? (Nói chuyện chéo.)


TỔNG THỐNG: Không, tôi không gọi cho bạn. Tôi đang gọi - tôi đã nói có năm câu hỏi.


9. MS. JEAN-PIERRE: Anita — Anita from VOA.


THE PRESIDENT: Anita from VOA.


Q Thank you, Mr. President. I hope you didn’t think that calling only on woman would get you softballs tonight. (Laughter.)


THE PRESIDENT: Oh, I know better than that.


Q Okay. Well, let me start with President Xi —


THE PRESIDENT: If you send me a softball, I wouldn’t know what to do with it. I’d probably strike out even worse.


Q Well, let me ask you about — you — you’ve spent lots of time talking about all the time you spent with President Xi and the importance of leader-to-leader communication, yet you two haven’t spoken in 10 months. And I just wonder, are you worried that this is destabilizing the U.S.-China relationship? And what are you going to do about it?


And then, if I may on Ukraine, sir. Kyiv is ups- —


THE PRESIDENT: (Laughs.)


Q — is upset that the G20 communiqué didn’t named Russia as the aggressor. Have you managed to rally more support or sympathy across the G20, or is this emerging as a wedge issue with the Global South? And does that change your commitment to Ukraine?


THE PRESIDENT: It’s not a wedge issue of the Global South. It’s a wedge issue with Russia, which was present, and with China, which was present — which was — had the representation.


And so — and, by the way, I am a — my — my team, my staff still meets with President Xi’s people and his Cabinet, and, in effect, I met with his number-two person here in — excuse me, in India today.


So, it’s not like there’s a — a crisis if I don’t personally speak to him. It would be better if I did, but I think —


Look, this is not a criticism; it’s an observation: He has his hands full right now. He has overwhelming unemployment with his youth. One of the major economic tenets of his plan isn’t working at all right now. I’m not happy for that. But it’s not working.


So, he’s trying to figure out, I suspect — I don’t know — just like I would, trying to figure out what to do about the particular crisis they’re having now.


But I don’t think it’s a crisis relating to conflict between China and the United States.


As a matter of fact, I think it’s less likely to cause that kind of conflict. I don’t —


Anyway, I just think that there are other things on leaders’ minds, and they respond to what’s needed at the time.


And look, nobody likes having celebrated international meetings if you don’t know what you want at the meeting,
if you don’t have a gameplan. He may have a gameplan; he just hasn’t shared it with me.


But I tell you what, I don’t know about you, but I’m going to go to bed.


Q What did you talk about with Mr. Li? You said you spoke to the number two from China, who wa- — in India today?


THE PRESIDENT: Yeah, we ta- —


Q What did you talk about with him?


THE PRESIDENT: We talked about what we talked about at the conference overall. We talked about stability. We talked about making sure that the Third World — the — excuse me — “Third World” — the — the — the Southern Hemisphere had access to change, it had access —


We — it wasn’t confrontational at all. He came up to me. He said (inaudible) —


MS. JEAN-PIERRE: Thank — thank you, everybody.


THE PRESIDENT: Thank —


MS. JEAN-PIERRE: This ends the cou- — press conference. Thanks, everyone.


THE PRESIDENT: Thank you. Thank you.


(Cross-talk.)


Q Mr. President, are you putting U.S. strategic interests above human rights here in Vietnam?


Q You have time for one more. We came all this way. We came all this way.


Q Are you putting U.S. strategic interests above human rights here in Vietnam?


THE PRESIDENT: (Inaudible) above human rights, and I’ve raised it with every person I met with.


Thank you.


9:34 P.M. ICT


10. MS. JEAN-PIERRE (Điều hợp viên): Anita từ VOA.


TỔNG THỐNG: Anita từ VOA.


Q Cảm ơn ngài Tổng thống. Tôi hy vọng ông không nghĩ rằng chỉ kêu gọi phụ nữ sẽ giúp bạn có được quả bóng mềm tối nay. (Cười.)


TỔNG THỐNG: Ồ, tôi biết rõ hơn thế.


Q Được rồi. Vâng, hãy để tôi bắt đầu với Chủ tịch Tập –


TỔNG THỐNG: Nếu bạn gửi cho tôi một quả bóng mềm, tôi sẽ không biết phải làm gì với nó. Có lẽ tôi sẽ còn tệ hơn nữa.


Q Để tôi hỏi ông về — ôngÔng đã dành rất nhiều thời gian để nói về khoảng thời gian ông dành cho Chủ tịch Tập và tầm quan trọng của giao tiếp giữa các nhà lãnh đạo, nhưng hai ông đã không nói chuyện trong 10 tháng. Và tôi chỉ thắc mắc, ông có lo lắng rằng điều này đang gây bất ổn cho mối quan hệ Mỹ-Trung không? Và ông sẽ làm gì với nó? Và sau đó, xin phép tôi đến Ukraina, thưa ngài. Kiev đang tiến lên —


TỔNG THỐNG: (Cười.)


Q - rất buồn vì thông cáo G20 không nêu tên Nga là kẻ xâm lược. Ông đã cố gắng thu hút được nhiều sự ủng hộ hoặc thông cảm hơn trong G20 chưa, hay đây đang nổi lên như một vấn đề chia rẽ với Global South? Và điều đó có làm thay đổi cam kết của bạn với Ukraine không?


TỔNG THỐNG: Đây không phải là vấn đề chia rẽ của miền Nam toàn cầu. Đó là một vấn đề rắc rối với Nga, quốc gia có mặt, và với Trung Quốc, quốc gia có mặt - vốn đã - có đại diện. Và vì vậy - và, nhân tiện, tôi là một - của tôi - nhóm của tôi, nhân viên của tôi vẫn gặp gỡ người của Chủ tịch Tập và Nội các của ông ấy, và, trên thực tế, tôi đã gặp nhân vật số hai của ông ấy ở đây - xin lỗi, trong Ấn Độ ngày nay.


Vì vậy, sẽ không có một cuộc khủng hoảng nào xảy ra nếu tôi không đích thân nói chuyện với ông ấy. Sẽ tốt hơn nếu tôi làm thế, nhưng tôi nghĩ – Hãy nhìn xem, đây không phải là một lời chỉ trích; đó là một nhận xét: Hiện tại anh ấy đang bận việc. Ông ta đang gặp nạn thất nghiệp tràn ngập với tuổi trẻ của ông ta.


Một trong những nguyên lý kinh tế chính trong kế hoạch của ông ta hiện không còn hiệu quả nữa. Tôi không vui vì điều đó. Nhưng nó không hoạt động. Vì vậy, ông ấy đang cố gắng tìm hiểu, tôi nghi ngờ - tôi không biết - giống như tôi, cố gắng tìm ra những gì cần làm đối với cuộc khủng hoảng cụ thể mà họ đang gặp phải hiện nay.


Nhưng tôi không nghĩ đó là một cuộc khủng hoảng liên quan đến xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.


Trên thực tế, tôi nghĩ nó ít có khả năng gây ra xung đột như vậy. Tôi không - Dù sao đi nữa, tôi chỉ nghĩ rằng các nhà lãnh đạo đang nghĩ đến những điều khác và họ đáp ứng những gì cần thiết vào thời điểm đó.


Và hãy nhìn xem, không ai thích tổ chức các cuộc họp quốc tế nếu bạn không biết mình muốn gì tại cuộc họp, nếu bạn không có kế hoạch trò chơi. Ông ta có thể có một kế hoạch trò chơi; ông ấy chưa chia sẻ nó với tôi. Nhưng tôi nói cho bạn biết, tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi sắp đi ngủ.


Q Ông đã nói chuyện gì với ông Li? Bạn nói rằng bạn đã nói chuyện với nhân vật thứ hai đến từ Trung Quốc, người đang ở Ấn Độ ngày nay?


TỔNG THỐNG: Vâng, chúng tôi -


Q Ông đã nói chuyện gì với ông ấy?


TỔNG THỐNG: Chúng tôi đã nói về những gì chúng tôi đã nói tại hội nghị nói chung. Chúng tôi đã nói về sự ổn định. Chúng ta đã bàn về việc đảm bảo rằng Thế giới thứ ba — cái — xin lỗi — Thế giới thứ ba” — cái — cái — Nam bán cầu có quyền tiếp cận để thay đổi, nó có quyền tiếp cận — Chúng tôi - nó không hề đối đầu chút nào. Ông ấy đã đến gặp tôi. Ông ấy nói (không nghe được) 


JEAN-PIERRE: Cảm ơn — cảm ơn mọi người.


TỔNG THỐNG: Cảm ơn.


JEAN-PIERRE (điều hợp viên): Đến đây là kết thúc cuộc họp báo. Cảm ơn mọi người.


TỔNG THỐNG: Cảm ơn bạn. Cảm ơn. (Nói chuyện chéo.)


Q Thưa Tổng thống, có phải ông đang đặt lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ lên trên nhân quyền ở Việt Nam?


Q Bạn có thời gian cho một điều nữa. Chúng tôi đã đến đây bằng mọi cách.


Q Bạn có đang đặt lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ lên trên nhân quyền ở Việt Nam không?


TỔNG THỐNG: (Không nghe được) về vấn đề nhân quyền, và tôi đã nêu vấn đề đó với mọi người tôi gặp.


Cảm ơn.


9:34 tối CNTT
23 Tháng Chín 2023(Xem: 928)
Reuters: “Việt Nam sắp sửa mua vũ khí sát thương của Mỹ”