Bs. Đặng Trần Hào: “Làng Tôi”

25 Tháng Mười 20227:52 SA(Xem: 2725)

VĂN HÓA ONLINE – CỘNG ĐỒNG 1 – THỨ BA 25 OCT 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Bs Đặng Trần Hào: “Làng Tôi”


https://www.youtube.com/watch?v=vAchhRq6opQ

image015

Bs Đặng Trần Hào: Yêu Em Nào Biết Chúng Mình Về Đâu"


https://www.youtube.com/watch?v=rFKm0Ks_yOA

image013