Dr. Hùng Dương: "Xuân lại về"

12 Tháng Giêng 20176:31 CH(Xem: 1662)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  13   JAN  2017


Xuân lại về ... ca khúc Xuân lời Việt & Anh ngữ NS Tôn thất Lan, trình bày CS Lệ Trâm, M Thông ,


https://www.youtube.com/watch?v=obe8VcxwaWI


image029


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video Mùa Xuân Vĩnh Cửu - NSTôn thất Lan, Lệ Trâm, M Thông ... by Duongdinhhung


 image030


11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 81)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 162)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 975)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 431)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 678)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 658)