Lương công chức 200 đô! Lương "đại điếm gia" cả chục ngàn đô/tháng?

13 Tháng Năm 20187:06 CH(Xem: 6751)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN VĂN HÓA  - THỨ HAI 14 MAY 2018


Lương công chức 200 đô! Lương "đại điếm gia" cả chục ngàn đô/tháng?


Đến năm 2021 lương công chức tối thiểu là hơn 4 triệu đồng?


11/05/2018


TTO - Các phương án điều chỉnh tiền lương được trình ra Hội nghị Trung ương 7 đều lấy mức lương thấp nhất của công chức, viên chức là 4,14 triệu đồng.


image023

Công chức trẻ Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: Q.L.


Con số 4,14 triệu đồng này là mức lương thấp nhất của công chức, viên chức, tương ứng hệ số 1,86 - trình độ trung cấp trong bảng lương hiện hành, được cho là tăng khá đáng kể so với mức chỉ gần 2,6 triệu đồng hiện nay (với mức lương cơ sở là 1,39 triệu đồng áp dụng từ ngày 1-7 tới đây).


Đây cũng chính là mức tiền tuyệt đối để xây dựng hệ thống bảng lương mới dự định áp dụng thống nhất từ năm 2021, không còn quy định lương theo hệ số, ngạch bậc như lâu nay nữa. Bảng lương mới sẽ được xây dựng theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.


Cụ thể, sẽ có một bảng lương chức vụ, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã. Và một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.


Bảng lương chuyên môn được thiết kế đảm bảo tiền lương tương quan với bảng lương của người giữ chức vụ lãnh đạo và thậm chí có một phần khuyến khích những người làm chuyên môn nghiệp vụ có thể phát triển nhưng không nhất thiết phải đi theo con đường lãnh đạo vẫn có thể tăng lương.


Hai phương án do Ban chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công trình ra Hội nghị trung ương 7:


Phương án 1: quan hệ lương 1 - 2,34 - 10 hiện hành được mở rộng lên 1 - 2,68 - 12 từ năm 2021, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức trong bảng lương mới là 4,14 triệu đồng.


Mức lương của chuyên viên bậc 1 (tương ứng hệ số 2,34 - trình độ đại học hiện nay) là 5,96 triệu đồng (hiện nay chỉ hơn 3,25 triệu đồng).


Mức lương của chuyên gia cao cấp bậc 3 (tương ứng với hệ số 10 hiện hành) là 26,7 triệu đồng (hiện nay chỉ 13,9 triệu đồng).


Phương án 2: quan hệ tiền lương 1 - 2,34 - 10 hiện hành được mở rộng lên 1 - 3 - 15 từ năm 2021, mức lương thấp nhất vẫn là 4,14 triệu đồng.


Chuyên viên bậc 1 sẽ có lương 6,68 triệu đồng, chuyên gia cao cấp bậc 3 sẽ nhận lương là 33,4 triệu đồng.


Nghĩa là lương chuyên viên bậc 1 tăng hơn gấp đôi, lương chuyên gia cao cấp bậc 3 tăng gần gấp 3.


Cách trả lương theo cấp bậc, vị trí việc làm này được kỳ vọng giải quyết được các bất hợp lý hiện nay đối với chính sách tiền lương là cào bằng, không kích thích được lao động sáng tạo, không kiểm soát được thu nhập ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.


Chế độ tiền lương mới cũng có thể khắc phục được một bất cập hiện nay là quá nhiều phụ cấp. Với chế độ mới, tiền lương sẽ là chính, phụ cấp chỉ chiếm phần nhỏ. Cơ chế tiền thưởng theo vị trí việc làm, hiệu quả công việc cũng sẽ tạo ra quyền chủ động của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chi trả tiền lương.


Đề án của Ban chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công trình ra Hội nghị trung ương 7 cũng đề xuất tăng mức lương đối với cán bộ, công chức do nhà nước quy định, giảm các khoản thu mang tính không chính thống, không thường xuyên để cơ quan đơn vị tập trung vào làm nhiệm vụ.


Cùng với đó là cho phép các tỉnh, thành ở các vùng động lực nếu tự bảo đảm cân đối ngân sách, tự bảo đảm nguồn cải cách tiền lương có thể chi lương cao hơn để khuyến khích cán bộ, công chức nâng cao hiệu quả làm việc, như đã thực hiện ở TP.HCM, gỡ nút thắt về cơ chế cho các đơn vị tiết kiệm được chi thường xuyên, muốn lấy đó làm nguồn tăng lương cho cán bộ công chức mà không thực hiện được như thời gian qua.


Đến nay Việt Nam đã trải qua 4 lần cải cách chính sách tiền lương công chức, viên chức vào các năm 1960, 1985, 1993 và 2004. Tính từ tháng 12-1993 đến nay, mức lương cơ sở đã điều chỉnh 14 lần, từ 120.000 đồng lên 1,3 triệu đồng/tháng, tăng 10,83 lần, trong khi chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 5,9 lần.


Trong quan hệ tiền lương hiện nay, mức lương thấp nhất đối với nhân viên phục vụ bậc 1 là 1,3 triệu đồng (mức lương cơ sở), mức trung bình của cán bộ, công chức, viên chức chỉ đạt 3,042 triệu đồng (hệ số 2,34) và mức cao nhất như Chủ tịch nước, Tổng Bí thư cũng chỉ là 16,9 triệu đồng (hệ số 13).


Theo bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, lương Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ là 16,25 triệu đồng (hệ số 12,5).


TTO - Không ít cán bộ, công chức, viên chức kêu "không sống được bằng lương", nhưng thực tế cuộc sống của họ vẫn đảm bảo. Tại sao vậy? T. CHUNG