Khách sạn "Con đường tơ lụa" ở xứ Ngàn lẻ một đêm

08 Tháng Mười Hai 20196:46 SA(Xem: 2861)

VĂN HÓA ONLINE - BỘ ẢNH DU LỊCH - THỨ HAI 09 DEC 2019


Khách sạn "Con đường tơ lụa" ở xứ Ngàn lẻ một đêm


image065

Hùng Dương


https://www.youtube.com/watch?v=AuoWlcW81Sg&feature=emb_logo


image063image066


Khách sạn xứ "Ngàn lẻ một đêm" thời Con đường tơ lụa xa xưa. Video Hùng Dương.
28 Tháng Chín 2020(Xem: 2130)