Tổng thống Thiệu họp báo tại Calif.,1990

13 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 10611)

Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu họp báo trả lời người việt tỵ nạn tại California 1990

 youtbe-13-august-2014-1

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchef

youtbe-13-august-2014-2

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdA

youtbe-13-august-2014-3

 

 

21 Tháng Giêng 2020(Xem: 5678)
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 5931)
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 6294)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 6268)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 6065)