Tìm đâu những ngày thơ mộng

10 Tháng Mười Hai 201710:35 CH(Xem: 2359)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  HAI  11  DEC  2017


Tìm đâu những ngày thơ mộng


Tìm đâu biết đâu giờ " Những ngày thơ mộng " 


sáng tác NS Hoàng Thi Thơ - CS Hoàng Oanh 


image049


https://www.youtube.com/watch?v=sDep2dZD38c


Duongdinhhung

13 Tháng Ba 2018(Xem: 2080)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 2406)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 2443)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1997)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2100)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2016)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 2502)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 2250)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 2279)