Giáo sư Phương Oanh: Dân tộc nhạc Việt tại Paris

16 Tháng Năm 20197:47 CH(Xem: 1316)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ SÁU 17 MAY 2019


Giáo sư Phương Oanh: Dân tộc nhạc Việt tại Paris


(Invite sharing with Phuong Oanh Professor ethnic Vietnamese music in Paris)


bichxuan Olier


https://youtu.be/k7qmEHF_zOI


image023


https://www.youtube.com/watch?v=k7qmEHF_zOI&feature=youtu.be
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 564)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 686)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 767)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 1421)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 1619)