Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

21 Tháng Hai 201611:17 CH(Xem: 4189)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 22 FEB  2016

Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

https://youtube.com/embed/1yuxRt16F2w?rel=0

image078

Posted by: Ngu Vu <nguvu2012@yahoo.com>

31 Tháng Bảy 2018(Xem: 1757)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 2097)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 1952)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 1781)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 1846)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 1988)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 2303)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 2331)