Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

21 Tháng Hai 201611:17 CH(Xem: 4126)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 22 FEB  2016

Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

https://youtube.com/embed/1yuxRt16F2w?rel=0

image078

Posted by: Ngu Vu <nguvu2012@yahoo.com>

01 Tháng Ba 2016(Xem: 4146)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 4215)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 4084)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 4094)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3690)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4602)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 4460)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 4337)