Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

21 Tháng Hai 201611:17 CH(Xem: 3919)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 22 FEB  2016

Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

https://youtube.com/embed/1yuxRt16F2w?rel=0

image078

Posted by: Ngu Vu <nguvu2012@yahoo.com>

21 Tháng Giêng 2016(Xem: 3986)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 3865)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 3878)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3491)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4391)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 4260)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 4116)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 4386)