Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba

18 Tháng Mười 20168:43 CH(Xem: 8949)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ   19  OCT  2016

Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba


Obama nhẩy Tango với đào Argentina

 image053


Tình ca Cuba


image055

22 Tháng Tư 2018(Xem: 7848)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 8160)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 8273)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 8933)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 9196)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 7936)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 7964)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 8328)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 7973)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 8787)