Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba

18 Tháng Mười 20168:43 CH(Xem: 3193)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ   19  OCT  2016

Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba


Obama nhẩy Tango với đào Argentina

 image053


Tình ca Cuba


image055

06 Tháng Mười 2016(Xem: 2858)
04 Tháng Chín 2016(Xem: 4907)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 3525)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 4194)