Hùng Dương: "biển đỏ dâng bờ"

25 Tháng Mười 20169:38 CH(Xem: 7425)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  26  OCT  2016

Biển đỏ dâng bờ và bài thơ hành Phương Nam


image051

https://www.youtube.com/watch?v=k57UlxdWKWQ

 

Hungduongdinh

22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 6556)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 6488)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 5877)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 7621)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 7035)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 7311)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 6965)