Hùng Dương: "biển đỏ dâng bờ"

25 Tháng Mười 20169:38 CH(Xem: 3457)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  26  OCT  2016

Biển đỏ dâng bờ và bài thơ hành Phương Nam


image051

https://www.youtube.com/watch?v=k57UlxdWKWQ

 

Hungduongdinh

24 Tháng Mười 2017(Xem: 2906)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 2930)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 2619)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 2718)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 3064)