Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris

01 Tháng Năm 201911:07 CH(Xem: 3325)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ TƯ  01 MAY 2019


Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris


Fr: bichxuan Olier


image049


https://www.youtube.com/watch?v=7G5Vz8JkSts

19 Tháng Sáu 2019(Xem: 3844)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 3983)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 4012)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 4793)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 4476)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 4264)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 4046)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 3949)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 4126)