Thông Báo của Ủy Ban Thanh Tra Tài Chánh Chùa Phật Quang

11 Tháng Mười Một 201512:04 SA(Xem: 6494)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ TƯ 10 NOV 2015

Thông Báo
của Ủy Ban Thanh Tra Tài Chánh Chùa Phật Quang

Chúng tôi, Ủy Ban Thanh Tra Tài Chánh Chùa Phật Quang gồm :

- HT. Thích Huyền Việt, Xử Lý Thường Vụ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo,

- Văn phòng Luật sư The Tammy Tran Law Firm,

- William Stewart, Jr. C.P.A. (Kế toán viên công chứng)

Trân trọng thông báo đến toàn thể Đồng hương và Phật tử xa gần đã đóng góp tài chánh : hỷ cúng và cho mượn để tạo mãi ngôi Chùa Phật Quang tại thành phố Huntington Beach, California, làm Trụ Sở Trung Ương cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Xin Quy Vị hãy khẩn cấp thông báo danh tánh và số tiền đã hỷ cúng hay cho mượn đính kèm bản sao (copy) những chứng từ như : biên lai, giấy mượn nợ, check, casher check, v.v. về địa chỉ sau đây :

Ủy Ban Thanh Tra Tài Chánh.

6709 Howell Sugarland Road

Houston, Texas 77083

hoặc gởi về địa chỉ e-mail : bitrireogoi@gmail.com

Rất nhiều Phật tử xa gần đóng góp tài chánh : hỷ cúng và cho mượn để tạo mãi ngôi Chùa Phật Quang đã liên lạc với chúng tôi đặt vấn đề hoàn trả.

Chúng tôi đang thiết lập danh sách của quý vị để trình Tòa Án. Danh sach này sẽ được đệ trình Tòa Án trong tuần này.

Chúng tôi sẽ xin Tòa Án cử một Special Master (một cựu chánh án) để quyết định hồ sơ tiền bạc cho qúy vị. Vị Special Master và Ủy Ban Thanh Tra Tài Chánh Chùa Phật Quang sẽ không khấu trừ bất cứ phí khoản nào kể cả luật sư phí, và phí tổn cho Special Master và CPA (Kế toàn viên Công chứng). Để chúng tôi làm tròn nhiệm vụ Giáo hội, Viện Hoá Đạo và Đức Tăng Thống giao phó, chúng tôi khẩn thiết trông cậy vào sự hợp tác của toàn thể Đồng hương và Phật tử liên hệ đến sự kiện này, càng sớm càng tốt.

Trân trọng

Hòa thượng Thích Huyền Việt,

Xử lý Thường Vụ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

Sau đây là mẫu Phiếu báo yêu cầu hoàn tiền :

image069
Xin bấm vào mẫu đơn PHIẾU BÁO để tải xuống, in, hoặc lưu trữ hồ sơ.

http://www.queme.net/vie/doc/Tcbc_2015-11-03_Thong_bao_cua_Uy_ban_Thanh_tra_tai_chanh_Chua_Phat_Quang.pdf