Bài ca Ngư phủ

22 Tháng Tư 20187:21 CH(Xem: 3773)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 23 APRIL 2018


Bài ca Ngư phủ


thi sĩ Vũ hoàng Chương qua giọng ngâm Hoàng Thư


image026


https://www.youtube.com/watch?v=Urn1HBI5h0s


Duongdinhhung

14 Tháng Tám 2018(Xem: 4127)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 4144)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 4171)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 3979)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 3885)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 4000)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 4588)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 4674)