Bài ca Ngư phủ

22 Tháng Tư 20187:21 CH(Xem: 4548)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 23 APRIL 2018


Bài ca Ngư phủ


thi sĩ Vũ hoàng Chương qua giọng ngâm Hoàng Thư


image026


https://www.youtube.com/watch?v=Urn1HBI5h0s


Duongdinhhung

27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 4245)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 4191)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 4381)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 4047)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 4906)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 4929)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 4902)