Hùng Dương: "biển đỏ dâng bờ"

25 Tháng Mười 20169:38 CH(Xem: 7423)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  26  OCT  2016

Biển đỏ dâng bờ và bài thơ hành Phương Nam


image051

https://www.youtube.com/watch?v=k57UlxdWKWQ

 

Hungduongdinh

20 Tháng Mười 2021(Xem: 2860)
13 Tháng Mười 2021(Xem: 3073)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 3043)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 3207)
26 Tháng Chín 2020(Xem: 4267)