Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 2772)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
08 Tháng Năm 2018(Xem: 3035)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 2904)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 2584)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 2849)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 3279)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 3360)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2753)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2906)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3210)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2789)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 3336)