Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 4026)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
14 Tháng Tám 2018(Xem: 4305)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 4283)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 4323)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 4115)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 3886)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 4131)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 4725)