Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 1756)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 1302)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 1407)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 1533)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 1460)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1494)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1320)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1299)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 1314)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 2116)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 1663)