Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 1050)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 909)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 1180)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 1046)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 1025)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 1223)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 1340)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 1400)