Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 957)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 209)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 226)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 427)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 396)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 334)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 355)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 422)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 476)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1284)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 778)