Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 1815)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 159)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 243)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 267)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 1018)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 1201)