Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 1138)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
05 Tháng Tư 2019(Xem: 181)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 465)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 534)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 698)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 649)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 533)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 592)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 626)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 682)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1462)